31 dec, 2013

Oecumenische oudjaarsdienst

De oecumenische Oudejaarsdienst wordt dit jaar gehouden in de Maria Koninginkerk. Iedereen die even bij de afsluiting van het jaar 2013 wil stil staan, is van harte welkom.
Voorgangers zijn ds. Jos van Oord (Paaskerk) en Veronica Selleger (Maria Koningin Geloofsgemeenschap).

22 dec, 2013

Volkskerstzang

De traditionele volkskerstzang vindt ook dit jaar weer plaats op de zondag voor Kerst, in sporthal De Trits. Zoals ieder jaar wordt de bijeenkomst gekenmerkt door samenzang, het kerstverhaal, muzikale ondersteuning van Crescendo en een kinderkoor. Dit jaar wordt voor het eerst ook het Vredeslicht uit Bethlehem ontvangen.

15 dec, 2013

Cantatedienst

BWV 62 – Nun komm der Heiden Heiland (1724)

voorganger: ds M. Los

6 dec, 2013

Café Pensée: Veertigers aan de macht

VisserKoning Willem Alexander, Mark Rutte, ministers en staatssecretarissen, leden van de Raad van Bestuur van Akzo Nobel en van DSM, de president van de Nederlandse Bank, Paul de Leeuw, Sylvia Witteman, Theo Maassen, zangeres Anouk – allen zijn het  veertigers. “Wie het geheim van de getallen kent, begrijpt de diepere betekenis van alle dingen die bestaan en het verband daartussen,” dacht Pythagoras, de oude rekenmeester. Een bijzondere symboliek schuilt in het getal 40: beproeving en verwachting, crisis en kans. Veertigers hebben vaak veel bereikt en de eerste grote keuzes in hun leven gemaakt. Het is het moment in het leven dat je je afvraagt: Is dit het nou? Zij voelen zich dikwijls in de mangel zitten tussen zorg voor hun kinderen en/of hun ouders en hun carrière. De Midlifecrisis, verlies van jeugd en overgang dienen zich onherroepelijk aan. Wie zijn zij anno 2013 en wat kenmerkt hen? Hoe ziet hun levensinvulling, hun levensbeschouwing en hun agenda er uit?

Hierover spreekt Chantal Visser–de Mol, spiritueel therapeut en Veertigers Coach in Bloemendaal, kerkelijk werker en oprichter van Perron 40 voor de Adventskerk in Aerdenhout.

29 nov, 2013

Café Pensée Spéciale: dat Koninkrijk, verwachten wij dat nog?

Tijdens een klein symposium zal godsdienstsocioloog prof. dr. Gerard Dekker in discussie gaan over zijn nieuwe boek Dat Koninkrijk, verwachten wij dat nog? Hij doet dat met praktisch theoloog prof. Gerben Heitink en met dr. Wouter Klouwen, predikant van de Pauluskerk.

Christenen verwachten het Koninkrijk van God. Ze bidden erom, maar verwachten christenen het werkelijk? Zien ze het in de toekomst gloren, zijn ze bereid zich er daadwerkelijk voor in te zetten? Merken zij ontwikkelingen op waaruit de komst van het Koninkrijk van God blijkt?

Professor Gerard Dekker, emeritus hoogleraar in de godsdienstsociologie en woonachtig in Baarn, heeft daar zijn twijfels bij. In zijn zojuist verschenen boek Dat Koninkrijk, verwachten wij dat nog? beschrijft hij ontwikkelingen van de laatste eeuwen die kerk en maatschappij steeds verder uit elkaar hebben gedreven. Bijvoorbeeld als het gaat om de idealen van de Franse Revolutie, de toegenomen menselijke autonomie, democratisering van de samenleving, mogelijkheden tot individuele ontplooiing, bevrijding van vooroordeel en discriminatie.

Volgens Dekker heeft de maatschappij zich, in het algemeen gesproken, in positieve richting ontwikkeld. Juist ook als men daarnaast legt wat de Bijbel zegt over de kenmerken van het Koninkrijk van God. Veel van die positieve ontwikkelingen worden echter door de kerken niet als positief gewaardeerd, omdat zij daarin afval zien van het geloof in God. Naar hun oordeel komt de mens te veel op de plaats die God toekomt. Dat leidt tot verder gaande vervreemding tussen kerk en samenleving. Daardoor zal de ontkerkelijking alleen nog maar toenemen, iets wat volgens Dekker niet in het belang is van de kerk, maar ook niet van de samenleving. Kerken zouden in zijn visie fundamenteel anders moeten denken over de wijze waarop God in de samenleving aanwezig is en zijn werk doet. Alleen dan is een andere houding tegenover de maatschappelijke ontwikkelingen mogelijk.

Gedachten die de Duitse theoloog en verzetsman Dietrich Bonhoeffer (gestorven in 1945) in zijn nagelaten geschriften ontvouwde, inspireren Dekker sterk in het pleidooi dat hij in zijn boek afsteekt.