22 apr, 2017

Cantatedienst

De Bach Cantorij Baarn voert aan het eind van de middag een muzikale vespers uit: Herr, deine Augen sehen nach dem Glauben (BWV 102).

7 apr, 2017

Café Pensée: Burger van twee werelden

Het thema voor het zesde seizoen van Café Pensée is Samen leven. Samen leven is een keuze die steeds gevoed moet worden. In Café Pensée gaat het dit seizoen over de vraag: hoe leveren (lokale) burgers kwaliteit aan de samenleving?

W_KlouwenSamen leven vraagt om loyaliteit aan de wetten die zijn vastgelegd. Toch is er van tijd tot tijd burgerprotest, bijvoorbeeld omdat uit de bronnen van een religie andere opvattingen over samen leven worden gedestilleerd. Denk aan de term Koninkrijk Gods: in de Tweede Wereldoorlog was dat een begrip dat het verzet mobiliseerde en motiveerde tegen de bezetter. Twee werelden, aan welke wereld geeft de (gelovige) burger de voorrang als er beslissende keuzen gemaakt moeten worden? Of is het geen tegenstelling?

Dr. Wouter Klouwen, theoloog en predikant van de Pauluskerk in Baarn, leidt dit thema in.

3 mrt, 2017

Café Pensée: Autoritair of autoriteit?

Rood Het thema voor het zesde seizoen van Café Pensée is Samen leven. Samen leven is een keuze die steeds gevoed moet worden. In Café Pensée gaat het dit seizoen over de vraag: hoe leveren (lokale) burgers kwaliteit aan de samenleving?

Heeft goed samen leven leiders nodig die autoritair zijn om (politieke) dilemma’s op te lossen? Of werkt dat op den duur in alle opzichten ontwrichtend?

Jurriën Rood, filosoof en filmer, belicht het onderwerp aan de hand van zijn boek Wat is er mis met gezag?

Mis met gezag

23 feb, 2017

Ontmoetingsmaaltijd

Gastvrij Baarn organiseert weer een ontmoetingsmaaltijd om ‘oude’ en ‘nieuwe’ Baarnaars met elkaar in contact te brengen. Het doel is om nieuwe Baarnaars, dat wil zeggen statushouders, een begin van een sociaal netwerk in Baarn te geven. De praktijk wijst uit dat maaltijden daar een uitstekende manier voor zijn. Aanmelden via gastvrijbaarn.nl.

19 feb, 2017

Cantatedienst

De Bach Cantorij Baarn voert tijdens een vespers uit: Die Elenden sollen essen (BWV 75).
Voorganger is ds. Evelijne Swinkels van de Vrijzinnigen Nederland.