3 feb, 2017

Café Pensée: De journalist als boodschapper

vSchaikHet thema voor het zesde seizoen van Café Pensée is Samen leven. Samen leven is een keuze die steeds gevoed moet worden. In Café Pensée gaat het dit seizoen over de vraag: hoe leveren (lokale) burgers kwaliteit aan de samenleving?

Journalisten leveren een zeer belangrijke bijdrage aan samen leven. Hun artikelen in de krant, op tv en op de radio hebben soms grote gevolgen, ook voor de journalist zelf.

Erik van Schaik, docent journalistiek op de Hogeschool Windesheim, zal spreken over constructieve journalistiek.

22 jan, 2017

Zinnige Zondagmiddag

Meister EckhartVeel mensen kunnen zich niet meer verbinden met de traditionele godsbeelden, godsgeloof en kerkgenootschappen. Van die mensen vinden velen in Meister Eckhart (een Dominicaans filosoof en mysticus die leefde van 1260 tot 1328) een inspirerende gids en leraar. Christenen, atheïsten, boeddhisten, mensen los van God en kerk: zij vinden iets in de eeuwenoude woorden van Eckhart dat hen aanspreekt. Nu. In deze tijd. Hoe komt dat toch? Voelen zij zich aangetrokken tot Eckhart omdat bij hem God geen “boven” of “buiten” is, maar iets dat aan ons bestaan ten grondslag ligt?

Ons maakbaarheidsideaal vertoont steeds meer barsten. Grip op ons leven, doelen stellen en halen, het geloof in steeds maar verbetering en ontwikkeling: gaat dat nog wel op voor iedereen? Eckhart wijst een andere weg, die van leven vanuit ontvankelijkheid. Een leven zonder waarom. Een praktische levenswijze, lijnrecht tegenover de gangbare mentaliteit. Aan de hand van zijn leer zal Eckhart-kenner Welmoed Vlieger op de Zinnige Zondagmiddag nagaan welk perspectief hij voor ogen heeft gehad en hoe dit tot uitdrukking kan komen in onze dagelijkse praktijk van leven en werk.

Mevrouw Vlieger houdt eerst een lezing en gaat in dialoog met de aanwezigen. Na een korte pauze is er een meer meditatief deel, met afwisselend zang en voorgelezen teksten van Eckhart. Daarna is het tijd voor een glas en een maaltijd. Uiteraard is er dan ook alle ruimte om na te praten met de inleider en met elkaar.

U bent van harte uitgenodigd voor deze inspirerende middag!

Welmoed VliegerWelmoed Vlieger studeerde Wetenschap van Godsdienst en Levensbeschouwing en daarna Wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam. Beide studies sloot zij af met een scriptie over Meister Eckhart. Sindsdien houdt zij zich intensief bezig met zijn werk en gedachtegoed. Zij is docent, publicist en geeft lezingen en workshops. www.welmoedvlieger.nl.

Sopraan Natasja van der Hout studeerde Oude ensemble muziek. Ze zong o.a. bij de Domcantorij van Utrecht en is nauw betrokken bij de maandelijkse Night of Light in de Domkerk, waarvoor zij de muziek verzorgt.

In verband met de organisatie en de catering graag aanmelden voor 17 januari via info@rvkbaarn.nl.
Plaats: zalencentrum het Brandpunt (Oude Utrechtseweg 4a, Baarn).
Inloop vanaf 15:30 uur, aanvang 15:45 uur en maaltijd rond 18:00 uur.
Entree: € 10 inclusief koffie/thee, drankje en maaltijd. U kunt ter plekke contant betalen.

15 jan, 2017

Cantatedienst

De Bach Cantorij Baarn voert tijdens een vespers uit:  Ach Gott, vom Himmel sieh darein (BWV 2).
Voorganger is ds. Wouter Klouwen van de Pauluskerk