31 dec, 2017

Oudjaarsviering 2017

Een bijzondere zondag zo op de grens van oud en nieuw. Een moment om even stil te staan bij de tijd waarin wij leven. Voorganger is ds Jos van Oord.

17 dec, 2017

Volkskerstzang 2017

Dit jaar vindt de Volkskerstzang plaats in de Maria Koninginkerk aan de Maatkampweg te Baarn. Uiteraard met de vaste onderdelen zoals kerstliederen zingen, het Kerstverhaal, een korte overdenking, medewerking van een bekende Baarnaar en het orkest van Crescendo. Traditiegetrouw zal ook dit jaar weer het Vredeslicht uit Israël door Scouts binnengebracht worden en aan de kerken worden uitgedeeld.
11 dec, 2017

Schatgraven in Baarn: Ervaren, doen, denken.

Open en vrijmoedig in gesprek over God en geloven in deze tijd. 

Predikanten en voorgangers in Baarn bieden net als vorig seizoen gezamenlijk een gesprekskring aan voor ieder met interesse in zingeving, religie en christelijk geloof èn zin om daarover met andere mensen in gesprek te raken.

Uitgangspunt dit seizoen is het onlangs verschenen ‘Alles voor allen’, een nieuwe catechismus van Huub Oosterhuis. Een bundeling inspirerende meditaties in de stijl van Oosterhuis: (bevrijdings) theologisch, met voortdurende aandacht voor de dialoog tussen vragen van vandaag en de Schrift, nadruk op solidariteit en medemenselijkheid. Dit alles enigszins geordend naar de klassieke dogmatische indeling God, Jezus, geloof, kerk.

De voorgangers van verschillende kerken nemen ieder een avond voor hun rekening. Zij kiezen een thema, een aantal hoofdstukken uit het boek en een manier om over dat thema met elkaar in gesprek te raken.

De avonden beginnen om 20:00 uur. Het is fijn als u zich even aanmeldt van tevoren, maar dat hoeft niet, u mag altijd aanschuiven. Aanmelden bij: marleenkool76@gmail.com of jjvanoord001@hetnet.nl of de predikant/ voorganger van uw gemeente.

Inleider en onderwerp: ds Martin van Dam; De moeder van Jezus, God drie-eenheid, In die dagen.

 

1 dec, 2017

Café Pensée: Gezondheid en voeding

Het thema van dit zevende seizoen van Café Pensée is Voeding en voedsel. Eten doen we iedere dag. Is er daarnaast  een andere, meer spirituele, voeding nodig om staande te blijven? In Café Pensée worden beide soorten voeding van verschillende kanten belicht.

Professor Jaap C. Seidell is voedingswetenschapper en epidemioloog aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij is vooral bekend van publicaties over obesitas. Seidell verbreedt zijn onderzoek naar emancipatie van de kwetsbaren. Gezondheidsziekten zijn óók een symptoom dat er in de samenleving iets niet goed zit. Seidell zoekt in Café Pensée naar oorzaken en oplossingen.

De toegang is gratis, maar een bijdrage in de kosten wordt op prijs gesteld. Drankjes zijn voor eigen rekening.

Café Pensée is een plaats voor gedachtenwisseling, en daarmee voeding tot nadenken.

30 nov, 2017

Schatgraven in Baarn: Ervaren, doen, denken.

Open en vrijmoedig in gesprek over God en geloven in deze tijd. 

Predikanten en voorgangers in Baarn bieden net als vorig seizoen gezamenlijk een gesprekskring aan voor ieder met interesse in zingeving, religie en christelijk geloof èn zin om daarover met andere mensen in gesprek te raken.

Uitgangspunt dit seizoen is het onlangs verschenen ‘Alles voor allen’, een nieuwe catechismus van Huub Oosterhuis. Een bundeling inspirerende meditaties in de stijl van Oosterhuis: (bevrijdings) theologisch, met voortdurende aandacht voor de dialoog tussen vragen van vandaag en de Schrift, nadruk op solidariteit en medemenselijkheid. Dit alles enigszins geordend naar de klassieke dogmatische indeling God, Jezus, geloof, kerk.

De voorgangers van verschillende kerken nemen ieder een avond voor hun rekening. Zij kiezen een thema, een aantal hoofdstukken uit het boek en een manier om over dat thema met elkaar in gesprek te raken.

De avonden beginnen om 20:00 uur. Het is fijn als u zich even aanmeldt van tevoren, maar dat hoeft niet, u mag altijd aanschuiven. Aanmelden bij: marleenkool76@gmail.com of jjvanoord001@hetnet.nl of de predikant/ voorganger van uw gemeente.

Inleider en onderwerp: ds Marjan Los; Jezus; Jezus Messias.