21 apr, 2018

Bach Cantorij Baarn, Vesper

Uitgevoerd zal worden: BWV 103 – Ihr werdet weinen und heulen (1725)
AT-soli, SATB-koor onder leiding van Boudewijn Jansen
Åsa Olsson (mezzo sopraan), tenor n.t.b.  

10 apr, 2018

Schatgraven in Baarn: Ervaren, doen, denken.

Open en vrijmoedig in gesprek over God en geloven in deze tijd.  Met als uitgangspunt het onlangs verschenen ‘Alles voor allen’, een nieuwe catechismus van Huub Oosterhuis.

Het is fijn als u zich even aanmeldt van tevoren, maar dat hoeft niet, u mag altijd aanschuiven. Aanmelden bij: marleenkool76@gmail.com of jjvanoord001@hetnet.nl of de predikant/ voorganger van uw gemeente.

Inleider en onderwerp:  ds Gijsbert Kruijmer; Jezus; Dan zal ik leven. Lijden, dood en opstanding.

 

10 apr, 2018

Ontmoetingsmaaltijd Gastvrij Baarn

Inloop vanaf 17:30 uur. Iedereen is welkom. Tijdens de maaltijd is er ruimte om nieuwe Baarnaars of juist oude Baarnaars te ontmoeten. Toegang is gratis en in verband met de inkoop is aanmelden gewenst. Zie Gastvrij Baarn

6 apr, 2018

Café Pensée: Duurzame voeding: wat omvat dat eigenlijk?

Het thema van dit zevende seizoen van Café Pensée is Voeding en voedsel. Eten doen we iedere dag. Is er daarnaast  een andere, meer spirituele, voeding nodig om staande te blijven? In Café Pensée worden beide soorten voeding van verschillende kanten belicht.

De vraag waar we voor staan is niet hoe we in de toekomst tien miljard mensen kunnen voeden, maar hoe we dat op een duurzame manier kunnen doen. In tegenstelling tot wat veel deskundigen beweren, kan landbouw gebaseerd op agro-ecologische principes, aangepast aan specifieke plaatselijke omstandigheden, genoeg voedsel opleveren om tien miljard monden te voeden. Belangrijk is daarbij het sluiten van kringlopen en een gezonde, levende, veerkrachtige bodem als basis. Spreker Frans van der Steen is voormalig voorzitter van de sectie Voedsel & Landbouw van de Vereniging van Milieuprofessionals en actief in het Platform Duurzame en Solidaire Economie.

De toegang is gratis, maar een bijdrage in de kosten wordt op prijs gesteld. Drankjes zijn voor eigen rekening.

Café Pensée is een plaats voor gedachtenwisseling, en daarmee voeding tot nadenken.

28 mrt, 2018

Oecumenische Vesper in de Stille week 2018

Het Passie- en Paasoratorium Van Liefde ongekend zal worden uitgevoerd door het koor Message, dat onder leiding staat van dirigent Marius van der Kuijl. Het werk, gecomponeerd door  Johan Bredewout met teksten van Hans de Ruiter, bestaat uit twee cantates:

  • Lam Gods (het Passiegedeelte, 65 minuten)
  • Christus is waarlijk opgestaan (het Paasgedeelte, 30 minuten)

Het is een boodschap van overwinning op het kwaad en van hoop op een glorieuze toekomst met onze Heer.

Van harte welkom!