31 dec, 2018

Oecumenische Oudejaarsviering

Tijdens deze viering die ca 45 min. duurt bent u welkom om inspiratie op te doen; om met een hart onder de riem 2019 in te gaan. Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een oliebol en drankje.

De viering is voorbereid door leden uit de Nicolaaskerk, Paaskerk, Pauluskerk en Maria Koninginkerk. Voorganger is Mw. Veronica Selleger.

 

16 dec, 2018

Volkskerstzang 2018

Een mooi, feestelijk en toch ingetogen moment ter voorbereiding op Kerstmis. Een traditie die jaarlijks plaatsvindt en waar iedereen van harte welkom is. De vaste onderdelen zoals het zingen van bekende kerstliederen, luisteren naar het Kerstevangelie en een korte overdenking ontbreken uiteraard niet. Het orkest van Crescendo begeleidt de samenzang. Het Vredeslicht uit Israël zal door Scouts binnengebracht worden en aan afgevaardigden van de kerken worden uitgedeeld.
De kerk is open vanaf 19:00 uur.
7 dec, 2018

Café Pensée: Veiliger terug in de samenleving?

Dit achtste seizoen van Café Pensée staat in het teken van Veiligheid. De wereld is, al was het maar door de techniek, grondig veranderd. Veiligheid moet om die reden steeds opnieuw georganiseerd worden. Wordt met de aandacht voor veiligheid ook ons vertrouwen hersteld? Is alle energie die in maatschappelijke veiligheid wordt gestoken door protocollen, preventie en wetten het afdoende antwoord? Blijft de behoefte aan veiligheid de mens altijd bezig houden? Komt het oude begrip geborgenheid voor de ziel weer in beeld?

De meeste ex-gedetineerden komen terug in de samenleving, maar velen zijn niet in staat om zich daar weer in te voegen. Mensen hebben veel problemen: tijdens hun gevangenschap is de samenleving veranderd en het is moeilijk daarin terug te keren. Exodus begeleidt deze groep in de gevangenis en na detentie, met opvang en begeleiding. Professionele aandacht en begeleiding kunnen voorkómen, dat iemand direct na zijn detentie (weer) in de problemen komt.

Een medewerker van Exodus Midden Nederland komt samen met een (ex)gedetineerde vertellen over de verschillende perspectieven van een begeleide terugkeer in de samenleving.
Medewerking zal ook worden verleend door cabaretière Anne-Marie Konincks.

De toegang is gratis, maar een bijdrage in de kosten wordt op prijs gesteld. Drankjes zijn voor eigen rekening.

Café Pensée is een plaats voor gedachtenwisseling, en daarmee voeding tot nadenken.

17 nov, 2018

Bach Cantorij Baarn, Vespers

Uitgevoerd zal worden: BWV 198 – Laβ, Fürstin, laβ noch einen Strahl (1727)
SATB-soli, SATB-koor onder leiding van Boudewijn Jansen
Paulien van der Werff (sopraan) o.a.
Afbeeldingsresultaat voor pauluskerk baarn

13 nov, 2018

Ontmoetingsmaaltijd Gastvrij Baarn

Gastvrij Baarn brengt verbindingen tot stand tussen nieuwe Baarnaars, die hun land zijn ontvlucht, en oude Baarnaars. Om iedereen een plaats én een maaltijd te kunnen garanderen is het nodig dat u zich aanmeldt. http://gastvrijbaarn.nl