Agenda archief

RSS feed for this section

Café Pensée: Veiliger terug in de samenleving?

Dit achtste seizoen van Café Pensée staat in het teken van Veiligheid. De wereld is, al was het maar door de techniek, grondig veranderd. Veiligheid moet om die reden steeds opnieuw georganiseerd worden. Wordt met de aandacht voor veiligheid ook ons vertrouwen hersteld? Is alle energie die in maatschappelijke veiligheid wordt gestoken door protocollen, preventie en wetten het afdoende antwoord? Blijft de behoefte aan veiligheid de mens altijd bezig houden? Komt het oude begrip geborgenheid voor de ziel weer in beeld?

De meeste ex-gedetineerden komen terug in de samenleving, maar velen zijn niet in staat om zich daar weer in te voegen. Mensen hebben veel problemen: tijdens hun gevangenschap is de samenleving veranderd en het is moeilijk daarin terug te keren. Exodus begeleidt deze groep in de gevangenis en na detentie, met opvang en begeleiding. Professionele aandacht en begeleiding kunnen voorkómen, dat iemand direct na zijn detentie (weer) in de problemen komt.

Een medewerker van Exodus Midden Nederland komt samen met een (ex)gedetineerde vertellen over de verschillende perspectieven van een begeleide terugkeer in de samenleving.
Medewerking zal ook worden verleend door cabaretière Anne-Marie Konincks.

De toegang is gratis, maar een bijdrage in de kosten wordt op prijs gesteld. Drankjes zijn voor eigen rekening.

Café Pensée is een plaats voor gedachtenwisseling, en daarmee voeding tot nadenken.

Bach Cantorij Baarn, Vespers

Uitgevoerd zal worden: BWV 198 – Laβ, Fürstin, laβ noch einen Strahl (1727)
SATB-soli, SATB-koor onder leiding van Boudewijn Jansen
Paulien van der Werff (sopraan) o.a.
Afbeeldingsresultaat voor pauluskerk baarn

Ontmoetingsmaaltijd Gastvrij Baarn

Gastvrij Baarn brengt verbindingen tot stand tussen nieuwe Baarnaars, die hun land zijn ontvlucht, en oude Baarnaars. Om iedereen een plaats én een maaltijd te kunnen garanderen is het nodig dat u zich aanmeldt. http://gastvrijbaarn.nl

 

Gedenken.

Avond van Gedenken.

In een verstilde, meditatieve viering, met woorden, muziek en rituelen gedenken we onze overleden dierbaren. Ieder krijgt gelegenheid een kaars aan te steken. Er liggen steentjes, waar je de naam kunt opschrijven van hem, van haar, aan wie je denkt.

Marleen Kool, predikant van de Paaskerk, leidt de avond. Vincent de Lange uit Amsterdam, tenor, componist en cellist, verzorgt de muzikale invulling. Met zijn cello begeleidt hij zijn eigen zang. Puur en sereen.

Ieder die zoekt naar zin en verbinding is welkom om even stil te staan, voor rust en ruimte om te gedenken.

 

Café Pensée: Wie zorgt er voor veiligheid?

Dit achtste seizoen van Café Pensée staat in het teken van Veiligheid. De wereld is, al was het maar door de techniek, grondig veranderd. Veiligheid moet om die reden steeds opnieuw georganiseerd worden. Wordt met de aandacht voor veiligheid ook ons vertrouwen hersteld? Is alle energie die in maatschappelijke veiligheid wordt gestoken door protocollen, preventie en wetten het afdoende antwoord? Blijft de behoefte aan veiligheid de mens altijd bezig houden? Komt het oude begrip geborgenheid voor de ziel weer in beeld?

Gedachten over veiligheid en over “het leveren van” veiligheid door de overheid. Een belangrijke vraag is “hoeveel veiligheid wil je?” En betekent dit meer euro’s naar Defensie of liever meer zichtbare wijkagenten? We verwachten van alles van de overheid, we stellen de overheid verantwoordelijk als het misgaat, maar we zijn niet van plan om regelmatig onze eigen wachtwoorden te wijzigen. Dilemma’s te over als het over veiligheid gaat!

Spreker Mr. Wiete Hopperus Buma diende in de krijgsmacht als officier bij de cavalerie en de Koninklijke Marechaussee, was ruim drie jaar werkzaam bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) en was vervolgens acht jaar Officier van Justitie. Thans is hij nog bestuurlijk actief en lid van het Kapittel der Militaire Willems-Orde.

De toegang is gratis, maar een bijdrage in de kosten wordt op prijs gesteld. Drankjes zijn voor eigen rekening.

Café Pensée is een plaats voor gedachtenwisseling, en daarmee voeding tot nadenken.