27 okt, 2021

Vesper met medewerking van de Bach Cantorij Baarn

Na een periode van noodgedwongen stilte zal de samenwerking tussen de Raad van Kerken en de Bach Cantorij Baarn weer worden opgepakt met een vesper in de Paaskerk op 7 november.

Ds. Christine van den End zal medewerking verlenen.

Met in gedachten het thema Allerzielen, wat in de rooms-katholieke traditie op 2 november wordt gevierd, zal onder leiding van dirigent Boudewijn Jansen worden uitgevoerd:     

Cantate BWV 170 – Vergnügte Ruh, beliebte Seelenlust (1726)

Delen uit BWV 232 – o.a. Kyrie II en Agnus Dei (versie 1749)

Koraal uit BWV 296 – Die Nacht ist kommen.

Solist is Robert Kuizenga.     

Velen, zowel koor als publiek, kijken reikhalzend uit naar het moment waarop Bach weer klinkt.

Van harte welkom op zondagmiddag 7 november om 16:30 uur in de Paaskerk.

 

27 okt, 2021

Troost in het Baarnse Bos  

De maand november is een maand van namen noemen en van lichten ontsteken.

Het is een tijd voor het gedenken van onze dierbare overledenen. Dat gebeurt begin november met Allerzielen en eind november wanneer in veel kerken gedachteniszondag wordt gevierd.

Het gebeurt op begraafplaatsen, thuis en in kerken. De tijd waarin we leven vraagt om verbinding, om troost. Soms ervaar je dat in een ontmoeting met een ander mens. Ontmoeting ook, wanneer goede woorden je toevallen of wanneer een beeld of gedachte jou troost geeft in tijden van verdriet – wanneer je rouw draagt. Daarom is er op zondag 7 november en op zondag 21 november weer een Troostwandeling rond de Grote en de Kleine Kom in het Baarnse bos. Onderweg treft u liedteksten en gedichten aan, die mensen in Baarn tot troost zijn. Er is een ritueel, een beeld of een vraag om over te mijmeren. U kunt dit gedurende die data doen wanneer u wilt. Heeft u zélf een troost-tekst of een troostend beeld en wilt u dat delen?  U kunt het noemen aan uw eigen predikant of mailen naar marleenkool76@gmail.com, predikant Paaskerk. Graag voor 3 november. We proberen met de bijdragen die er komen een inspirerende troostroute uit te zetten.

 

 

9 jul, 2021

Deuren open in de zomer.

Van zaterdag 17 juli tot en met zaterdag 28 augustus is de Nicolaaskerk open voor belangstellenden.

Niet alleen voor toeristen, maar ook voor inwoners van Baarn om even de stilte op te zoeken en te bidden of om op een rustig moment de kerk eens van binnen te bekijken.

Zaterdagen: 12:00 – 16:00 uur

Kerkstraat, Baarn

22 jun, 2021

Vier de Zomer 2021

Even een kerk inlopen tijdens onze vakantie. Ik denk dat we dat allemaal wel eens doen. Een kerk is lekker koel. En de beste plek om voor een bui te schuilen. Eenmaal binnen doet de ruimte wat met je.

Je verstilt, steekt een kaarsje op en wordt verrast door mooie muziek die zomaar klinkt.

Binnenlopen op een gewone woensdagavond: dat kan ook deze zomer weer in de Paaskerk. De deuren staan open en er wordt in alle eenvoud gevierd in de traditie van de kloostergebeden. Iedereen is van harte welkom in de ruimte die de kerk biedt: verdwaalde kerkgangers en zoekers, nieuwsgierige buren en vage bekenden.

Er is stilte, muziek, een tekst en een beeld dat inspireert.

Vier de zomer en vertraag, sta stil, kom op adem.

Vanaf woensdag 23 juni. Tijd: 19:30 uur – 20:00 uur.

Paaskerk, Oude Utrechtseweg 4, Baarn.

Voor meer informatie: Christine van den End (06 49 718486), verbonden aan Zin in Baarn. Plaats voor ontmoeting en inspiratie

 

13 mrt, 2021

Vespers in de Stille Week 2021

Het is gebruikelijk dat de Raad van Kerken op de maandag, dinsdag en woensdag in de Stille Week voorafgaand aan Pasen korte meditatieve vieringen aanbiedt. Vorig jaar kwam de voorbereiding plots geheel tot stilstand toen er vanwege het coronavirus een lock-down werd afgekondigd. Inmiddels zijn we een jaar verder en is corona nog niet uitgebannen, maar hebben we wel méér en andere mogelijkheden om ons als kerken te laten zien en horen. Veelal dankzij de moderne techniek van het internet. Na enig overleg en nadenken over “wat is wijsheid” heeft ds. Marleen Kool het voortouw genomen om toch de vespervieringen te laten doorgaan. Het zullen korte getijden-gebeden worden met muziek, gebed, teksten en stilte waarbij de dagteksten van Taizé worden gevolgd.

Op 29, 30 en 31 maart worden er onder auspiciën van de Raad van Kerken verstilde vieringen aangeboden op de wijze van Taizé. Aanvang 19:30 uur in de Paaskerk met wisselende voorgangers.

Deze kunnen worden bijgewoond op www.kerkomroep.nl > kies Baarn > kies Paaskerk > klik “kijken”.

Naast ds. Marleen Kool van de Paaskerk en ds. Wouter Klouwen van de Pauluskerk, zullen er liturgen vanuit de Maria Koninginkerk, de Paaskerk en de Pauluskerk medewerking verlenen. Ook zal er elke avond een kort muzikaal intermezzo zijn.