15 feb, 2021

Vastenactie 2021

   Het belang van doorleren  

In 2020 en 2021 is het Vastenactiethema ‘Werken aan je toekomst’. Het is belangrijk dat kinderen niet alleen naar de basisschool kunnen, maar ook een vervolgopleiding krijgen om een vak leren. Dat vergroot hun kansen op werk, waarmee ze een redelijk inkomen kunnen verdienen. Daarom wil Vastenactie zorgen dat meer jongeren (en volwassenen) naar school kunnen en een vervolgopleiding krijgen om een vak te leren. Zoals kleermaker, bakker, winkelier, bijen houden of manden vlechten.
Dat helpt echt! Sommige mensen in Mbala, Zambia verdienden bijvoorbeeld hooguit € 100 per jaar, oftewel maximaal € 8,30 per maand. Na een opleiding en begeleiding verdienen ze nu tussen € 20 en € 50 per maand. Daarmee kunnen ze voor zichzelf zorgen.

Geen vastenmaaltijden, maar wél inzameling voor de Vastenactie.

De jarenlange traditie om gedurende de Veertigdagentijd in de aanloop naar Pasen wekelijks een vastenmaaltijd te organiseren werd vorig jaar na twee bijeenkomsten plots onderbroken: door boosdoener Corona. Nu een jaar later, kunnen de Vastenmaaltijden nog steeds niet worden georganiseerd. Maar dat betekent niet, dat er ten behoeve van de landelijke Vastenactie geen inzameling kan worden gehouden. Karin Beukeboom, lid van de 40 dagen commissie van de Raad van Kerken, beheert een “winkeltje” met producten waarvan de opbrengst in de Veertigdagentijd ten goede komt aan de Vastenactie. Deze artikelen – van kaas en honing tot sjaals en mondkapjes, van geluks-engeltjes tot ansichtkaarten worden na bestelling zelfs thuis bezorgd.

De brochure is te downloaden via:  Brochure producten Vastenactie 2021

Uw bestelling kunt u doorgeven aan: karinbeukeboom1960@gmail.com. De kosten kunt u overmaken naar rek.nr. NL53INGB0000208780 t.n.v. Martha & Maria – Maria Koningin Baarn. o.v.v. Vastenactie.

5 feb, 2021

Raad van Kerken-Baarn draagt bij aan Holocaust Namenmonument.

In Baarn kon de jaarlijkse herdenking van de slachtoffers van de Holocaust op zondag 31 januari niet doorgaan vanwege maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. De herdenking zou plaatsvinden bij het Joods monument op het Stationsplein.

Wel is het Comité 4 en 5 mei Baarn een inzamelingsactie gestart voor het Holocaust Namenmonument in Amsterdam.

In Amsterdam is de bouw van het Holocaust Namenmonument gestart. Dit monument bestaat uit meer dan honderdduizend bakstenen, met op iedere steen de naam van een slachtoffer van de Holocaust. Ook de namen van de 45 slachtoffers die op het Joods monument in Baarn staan, krijgen een plek op het monument in Amsterdam. Met donaties van particulieren en sponsoring van bedrijven wil de organisatie de kosten van het monument financieren.

Op aansporing van mevrouw Jelleke Harkema uit Baarn startte het Comité 4 en 5 mei Baarn een eigen inzamelingsactie met als doel de vermelding van de 45 namen van Holocaustslachtoffers uit Baarn mogelijk te maken.

Per naamsvermelding per steen zijn de adoptiekosten € 50,- en het comité 4 en 5 mei Baarn hoopt met giften een bedrag van € 2250,- in te zamelen zodat voor de 45 Baarnse slachtoffers een steen kan worden geadopteerd.

De Raad van Kerken ondersteunt dit initiatief van harte en heeft een donatie aan het Comité overgemaakt.