21 apr, 2022

Jaarlijkse Oecumenelezing, Geertekerk Utrecht, 13 mei. Raad van Kerken-Nederland

Het thema is: ‘De liefde van Christus beweegt de wereld tot verzoening en eenheid’.

Met dit thema richt de assemblee van 2022 zich op een ‘oecumene van het hart’. In een wereld die schreeuwt om gerechtigheid en vrede wil de Wereldraad getuigen van hoop op een betere toekomst.

In deze jaarlijkse oecumenelezing zal Peter Nissen ingaan op dit thema. Hij laat zich daarbij inspireren door het beeld van de kerk als een veldhospitaal in een gewonde wereld. Een beeld dat paus Franciscus in het eerste jaar van zijn pausschap heeft gebruikt en in het licht van de oorlog in Oekraïne niets aan actualiteit heeft ingeboet. De kerk is geen doel in zichzelf, en ook de eenheid van de kerken, die nagestreefd wordt in de oecumenische beweging, is dat niet.

De kerk is er ten dienste van de eenheid en de verzoening van de mensenwereld. Dat vraagt ook in Nederland om een publieke stem van de kerken, een publieke theologie, die bereid is haar verantwoordelijkheid te nemen en wonden te helen. Hoe kunnen wij daar gestalte aan geven?

Zie ook:  FlyerOecumenelezing-2022

Aanmelden via de website: https://www.raadvankerken.nl/oecumenelezing/

 

12 apr, 2022

Cantate-Vesper Bach Cantorij Baarn.

  De laatste uitvoering voor het zomerreces vindt plaats op zaterdag 21 mei in de Pauluskerk op de Brink in Baarn.  Aanvang 16:30 uur

Uitgevoerd zal worden BWV 105 – Herr gehe nicht ins Gericht mit deinem Knecht (1723).

Eveneens “Ave Dulcissima Maria” van de Italiaanse edelman, componist en luitspeler Carlo Gesualdo (1566-1613). Van Antonio Vivaldi (1678-1741) wordt RV 535 ten gehore gebracht; concert voor twee hobo’s, strijkers en continuo met Henk Knöps en Angela Kaptein op hobo. Als spreker is uitgenodigd Ad de Keijzer.

Patrick Pranger

Patrick Pranger

Leon van Liere

Tanja Obalski

Solisten zijn: Tanja Obalski-sopraan, Anne-Marieke Evers-alt, Leon van Liere-tenor, Coert van den Berg-bas. Het geheel staat onder leiding van dirigent Patrick Pranger.

 

8 apr, 2022

Extra wake Zeist op Goede Vrijdag!

Bericht van Franciscanen voor Gerechtigheid:

Op Goede Vrijdag 15 april 2022 vindt, onder verantwoordelijkheid van de Franciscaanse Vredeswacht, een wake plaats bij Detentiecentrum Zeist, Richelleweg 13 te Soesterberg van 14:30 – 15:30 uur.

In dit detentiecentrum worden, in afwachting van mogelijke uitzetting, vrouwen en gezinnen ingesloten.

Nota bene: zonder strafblad, en dus ook: minderjarigen achter tralies.

Juist op Goede Vrijdag is het zinvol het lijden van deze mensen in het spoor van het lijden van Christus te belichten. En dat zullen we dan ook doen, in een ingetogen sfeer. Via de dienst Geestelijke Verzorging van het detentiecentrum zal het de ingesloten mensen bekend zijn dat wij er zijn. Anders dan in het verleden bij het Grenshospitium Schiphol kunnen zij ons niet zien.

Info: zie https://www.facebook.com/franciscanengerechtigheid

 

22 mrt, 2022

Schrijfactie voor Oekraïne 24 en 25 maart 2022

In samenwerking met de plaatselijke Amnesty International Werkgroep biedt de Raad van Kerken de mogelijkheid aan om een brief te sturen aan de Russische Ambassadeur in Nederland.

In deze brief wordt erop aangedrongen de Russische autoriteiten op te roepen internationaal oorlogsrecht te respecteren en te stoppen met de aanval op burgerdoelen in Oekraïne.

Op donderdag 24 en vrijdag 25 maart liggen voorbeeldbrieven en enveloppen klaar tijdens de Open Kerk in de Pauluskerk op de Brink. Geopend tussen 10.00 en 16.00 uur. U hoeft de brief enkel te dateren en te ondertekenen. De Raad van Kerken zorgt voor verzending.

Een gelegenheid om uw solidariteit met het Oekraïense volk te tonen.

Laat uw stem horen!

 

17 mrt, 2022

Vespers in de Stille Week voor Pasen 2022

In de week voorafgaand aan Pasen – de Goede of Stille Week – zal de Raad van Kerken traditiegetrouw op maandag-, dinsdag- en woensdagavond korte vespers aanbieden.

Het gaat om de volgende data: 11, 12 en 13 april. Steeds om 19:30 uur.

Een viering met gebeden, korte overweging, stilte, gedichten of muziek…..een moment van bezinning en inkeer op weg naar Pasen.

Dit jaar in de Paaskerk met medewerking van de voorgangers: ds. G.Krol, ds. M.IJspeert en ds. Christine van den End.