22 dec, 2022

Wake Zeist 1 januari 2023

Het licht van kerst laat zich niet tegenhouden door hekken en muren.

Elke 1e zondag van de maand staan we stil bij vreemdelingendetentie in Zeist. Ook als dit de 1e dag van het (nieuwe) jaar is.

Wij vergeten niet dat er mensen zijn die gevlucht of vertrokken zijn uit hun land voor oorlog, geweld, onrecht, voor niet leefbare omstandigheden.

Zij lieten alles achter op zoek naar vrijheid en veiligheid, maar mogen niet bij ons in Nederland blijven. In afwachting van hun uitzetting, zitten zij zonder strafblad voor onbekende tijd in detentie.

Ook voor hen wensen wij het perspectief op een voorspoedig en gelukkig nieuwjaar.

Kom ook, Neem mensen mee, Neem bloemen mee. Neem licht mee.

Zondag 1 januari, om 16.30 uur

Detentiecentrum Zeist, Richelleweg 13, Soesterberg, vanuit Soest aan de overkant van de A28. Vanaf Zeist afslag Soesterberg. Bus 56 A’foort – Zeist

inf. 0630616590 (Désirée Olivieira)en www.wakezeist.nl

9 dec, 2022

Oecumenische Eindejaarsviering 2022

We staan aan het eind van een bewogen jaar; voor sommigen een jaar met een zwart randje, voor anderen een jaar met hoogtepunten. Berichten over oorlog, vluchtelingen, natuurrampen buitelen over ons heen. De Raad van Kerken biedt aan ieder, die op de drempel van het nieuwe jaar behoefte heeft aan een moment van bezinning, een moment van verdieping of een moment van hoop de gelegenheid om samen te komen op 31 december om 17 uur in het Witte Kerkje van Vrijzinnig-Baarn aan de Kampstraat.
De dienst met als thema “Wij zijn de Tijden”  is voorbereid door een viertal leden vanuit verschillende geloofsgemeenschappen en zal worden geleid door Ds. Elly van Kuijk.
Medewerking wordt verleend door organist Jan Meurs en sopraan Nienke van den Berg.
Na afloop biedt de Raad van Kerken de bezoekers een attentie aan.
Van harte uitgenodigd; de viering staat open voor iedereen.

27 nov, 2022

Wake detentiecentrum Kamp Zeist, 4 december 2022

Elke 1e zondag van de maand staan we stil bij vreemdelingendetentie Zeist.
Juist in deze tijd is het belangrijk ons bewust te zijn van het lot van vluchtelingen.

Wij waken voor mensen en kinderen die vanwege oorlog en onderdrukking huis en haard verlieten, in ons land geen onderdak vonden en nu in detentie hun uitzetting afwachten.

Wij waken als oproep aan overheid en politiek zich in te zetten voor een meer humaan vluchtelingenbeleid.

Kom ook, Neem mensen mee, Neem bloemen mee. Zondag 4 december, om 16.30 uur
Detentiecentrum Zeist, Richelleweg 13, Soesterberg, vanuit Soest aan de overkant van de A28. Vanaf Zeist afslag Soesterberg. Bus 56 A’foort – Zeist
inf. 0629025008 en www.wakezeist.nl

24 nov, 2022

Kerstverhalenroute – vervolg

Wil je mee op avontuur?
Zondag 18 december 2022 tussen 13 en 16 uur ontmoet je Angelo in vijf verhalen in vijf kerken in
Baarn. Tijdens je avontuur verzamel je Gifts of Christmas en kun je verschillende kerststallen
bewonderen.
Vanaf 27 november 2022 (1ste advent) t/m 11 december kun je je online aanmelden op
Kerstverhalenroute. Na aanmelding ontvang je uiterlijk 15 december 2022
per e-mail een luisterverhaal om Angelo al een beetje te leren kennen en de routestrippenkaart.
Het slot van het avontuur van Angelo wordt tijdens kerst in de vijf kerken verteld. Er ligt dan ook
een miniboekje over Angelo klaar (1 ex. per aanmelding).
Deelname vraagt een kleine bijdrage van € 4,50 per gezin/groep.

De kerken staan voor iedereen open om te komen luisteren naar de avonturen van Angelo.
Gezinnen/groepen die zich hebben aangemeld, krijgen met de routestrippenkaart voorrang bij
entree èn de Gifts of Christmas. Deze cadeautjes vertellen bij elkaar ook weer een verhaal.
Organisatie
De Kerstverhalenroute Baarn wordt vanuit de Raad van Kerken Baarn georganiseerd door vijf
kerken: Adventkerk, Calvijnkerk, Nicolaaskerk, Paaskerk en Pauluskerk.
Met dank aan de enthousiaste vrijwillige inzet van tekstschrijver Gerard van Midden, Studio
Bosgra, Studio Hanneke Bos-Maas en vele anderen.

21 nov, 2022

Volkskerstzang 2022

Het is inmiddels al weer 2 jaar geleden dat het “Comité Volkskerstzang Baarn” van de Raad van Kerken een normale Volkskerstzang heeft kunnen organiseren.

Dit jaar kan de traditie van de jaarlijkse volkskerstzang weer worden opgepakt. Het Comité heeft zich ingespannen om er een gevarieerde bijeenkomst van te maken, voor jong en oud. De datum is zondag 18 december, aanvang 19:30 uur in de Maria Koninginkerk aan de Maatkampweg te Baarn.
Muziek door orgel en piano om solisten te begeleiden, muziekvereniging Crescendo begeleidt de samenzang en leerlingen van de Aloysiusschool presenteren zich met een gedicht en zang. Het kerstverhaal wordt als vanouds gelezen door burgemeester Mark Röell. Ds. Wouter Klouwen houdt de overdenking.