17 mrt, 2022

Vespers in de Stille Week voor Pasen 2022

In de week voorafgaand aan Pasen – de Goede of Stille Week – zal de Raad van Kerken traditiegetrouw op maandag-, dinsdag- en woensdagavond korte vespers aanbieden.

Het gaat om de volgende data: 11, 12 en 13 april. Steeds om 19:30 uur.

Een viering met gebeden, korte overweging, stilte, gedichten of muziek…..een moment van bezinning en inkeer op weg naar Pasen.

Dit jaar in de Paaskerk met medewerking van de voorgangers: ds. G.Krol, ds. M.IJspeert en ds. Christine van den End.

 

16 mrt, 2022

Wake Zeist, voor mensen in vreemdelingendetentie.

De Wake wordt gehouden bij het Detentiecentrum Kamp van Zeist, gelegen op de grens van Zeist en Soesterberg aan de Richelleweg 13 te Soesterberg (vanuit Baarn en Soest “aan de overkant van de A28”)

Wake Zeist heeft momenteel 5 actieve vrijwilligers afkomstig uit Zeist, Culemborg en Baarn. De Raad van Kerken Zeist is actief betrokken, met de Raad van Kerken Culemborg is contact. Ieder van de huidige vrijwilligers zet zich vanuit zijn of haar eigen christelijke geloofs- en levensovertuiging in voor de wake. De wake is altijd in de vorm van een bezinningsmoment met zang en gebed.

Wake Zeist is ontstaan na de brand in het cellencomplex op Schiphol Oost in 2005, waarbij 11 ongedocumenteerden omkwamen en waarna overlevenden werden overgeplaatst naar het Detentiecentrum Kamp van Zeist.

De Raden van Kerken van Zeist en Soest/ Soesterberg namen toen het initiatief tot de Wake.

Sindsdien wordt er elke eerste zondag van de maand gewaakt.  Zo willen we de mensen binnen laten weten dat we hen niet vergeten en de mensen buiten ervan doordringen dat vluchtelingen zonder strafblad niet in een gevangenis thuishoren.

Naast de wakes zijn er de wekelijkse bloemengroet tijdens de zondagsviering, de attentie met Kerstmis, Pasen en de groet bij het Suikerfeest voor mensen in vreemdelingendetentie in het detentiecentrum.

De bloemengroet komt volgens rooster vanuit een van de ruim 30 geloofsgemeenschappen in de regio Utrecht die op deze wijze betrokken zijn bij de mensen in vreemdelingendetentie. In Baarn doet de Paaskerk mee.

De attentie met Kerstmis, Pasen en de groet bij het Suikerfeest wordt gecoördineerd door iemand van de Wakegroep en gefinancierd door Saviz (stichting Steuncommité Asielzoekers en Vluchtelingen In Zeist).

Nadere informatie: https://www.wakezeist.nl/     

7 mrt, 2022

Oecumenische Gebedsbijeenkomst, donderdag 10 maart 2022

De aangesloten leden van de Baarnse Raad van Kerken hebben met afschuw kennis genomen van de recente ontwikkelingen in Oekraïne.  Ons hart gaat uit naar de slachtoffers en de honderdduizenden die momenteel op drift raken, waaronder ook heel veel kinderen. Deze gebeurtenissen staan haaks op datgene waarvoor wij als kerken zélf willen staan: voor vrede, naastenliefde, mededogen, zorg voor de zwakkeren en hulpbehoevenden.

Als gezamenlijke kerken voelen wij de behoefte om in een gebedsbijeenkomst onze vragen, zorgen en gedachten voor te leggen aan God. Daarbij denken wij uiteraard ook aan vluchtelingen uit Syrië en Afghanistan. Het is tevens een signaal naar de samenleving, de plaats waar we wonen. De bijeenkomst is toegankelijk voor ieder die in een moment van bezinning wil stilstaan bij de verschrikkingen in onze wereld. Aanvang 19:00 uur, Pauluskerk.

25 feb, 2022

Vastenmaaltijd met programma rond Vastenactie 2022

Vastenmaaltijd – 27 maart – door de Raad van Kerken.

De Raad van Kerken-Baarn maakt dit jaar weer een voorzichtige start met het organiseren van een vastenmaaltijd. In plaats van een hele reeks wekelijkse vastenmaaltijden wordt er op zondag 27 maart – Zondag Laetare – een vastenmaaltijd met programma rond de landelijke Vastenactie georganiseerd. Een lunchprogramma in de Paaskerk én in de nieuwe ontmoetingsruimte ZINN. Iedereen is hierbij van harte welkom, maar aanmelden vooraf is wel nodig.

Zondag Laetare, halfvasten, is in de katholieke kerk een moment om even stil te staan bij jouw proces van vasten. Hoe gaat het er mee? Voor wie doe jij dit eigenlijk? Juist dit is een mooi moment voor een gezamenlijke vastenmaaltijd. Er is een aangeklede lunch, waarbij wij veel geld hopen in te zamelen voor de landelijke Vastenactie, met name bestemd voor projecten in Guatemala, Libanon en Brazilië.  Maar de maaltijd gaat over meer dan geld inzamelen, het is ook een moment voor ontmoetingen tussen mensen uit de verschillende kerken én voor stilstaan bij wat ons bezighoudt en drijft.

Er is een gevarieerd programma gemaakt met interessante sprekers, een eenvoudige maaltijd met vegetarische soep en Turks brood én met mooie  muziek. Eén van de sprekers is Peter van Hoof, directeur van de Vastenactie. Veronica Selleger zal samen met u naar het hongerdoek kijken.  Voorgangers van verschillende kerken, houden korte meditaties.

Er zal ook een boekenmarkt zijn. Voor het volledige programma, zie:  https://www.rvkbaarn.nl/agenda/vastenmaaltijd-2022/ ‎

NB: de boekenmarkt bleek het mooie bedrag van € 289,00 te hebben opgebracht. De giften bij de maaltijd en na afloop nog eens € 285,00. Dank voor deze mooie opbrengst, die in z’n geheel is overgemaakt naar de landelijke Vastenactie. 

15 feb, 2022

Vesper met Cantate door Bach Cantorij Baarn

Vesper in de Veertigdagentijd door Bach Cantorij Baarn

Op zaterdag 19 maart aanvang 16:30 uur zal in de Pauluskerk onder auspiciën van de Raad van Kerken weer een cantate klinken. Het thema is Ars Moriendi, niet de kunst ván het sterven, maar de kunst óm te sterven. Een wezenlijk verschil en hoe toepasselijk in deze periode van bezinning op het lijden en sterven van Jezus.

Op het programma staat:

BWV 407 koraal a cappella. “O, wir armen Sünder”

BWV 161 “Komm du süsze Todesstunde”(1716); een cantate met een prachtig wiegend en troostrijk koor over het je overgeven aan de wil van God. Dit koordeel, ditmaal niet aan het begin, wordt voorafgegaan door twee heel mooie aria’s, een voor tenor en een voor alt, die beiden heel verschillend zingen over hun wens zich over te geven aan hun Heiland.

BWV 54 “Widerstehe doch der Sünde”(1713). Deze cantate bestaat uit drie delen en het is een solocantate voor alt. De eerste aria verbeeldt de strijd tussen goed en kwaad, met een dwingend ritme, en je zou het wel swingend mogen noemen. Dan een recitatief (gezongen verbindende tekst) en dan een virtuose, fugatische, kronkelende aria zoals Bach wel vaker doet als hij de duivel uit wil beelden.

Het programma is (bij uitzondering) niet met hobo’s maar met blokfluiten, dus wordt deze gelegenheid ook aangegrepen om tussendoor een mooi stuk uit TWV 52 van Telemann ten gehore te brengen met het orkest en twee blokfluitsolisten.