De aangesloten leden van de Baarnse Raad van Kerken hebben met afschuw kennis genomen van de recente ontwikkelingen in Oekraïne.  Ons hart gaat uit naar de slachtoffers en de honderdduizenden die momenteel op drift raken, waaronder ook heel veel kinderen. Deze gebeurtenissen staan haaks op datgene waarvoor wij als kerken zélf willen staan: voor vrede, naastenliefde, mededogen, zorg voor de zwakkeren en hulpbehoevenden.

Als gezamenlijke kerken voelen wij de behoefte om in een gebedsbijeenkomst onze vragen, zorgen en gedachten voor te leggen aan God. Daarbij denken wij uiteraard ook aan vluchtelingen uit Syrië en Afghanistan. Het is tevens een signaal naar de samenleving, de plaats waar we wonen. De bijeenkomst is toegankelijk voor ieder die in een moment van bezinning wil stilstaan bij de verschrikkingen in onze wereld. Aanvang 19:00 uur, Pauluskerk.