Home2020-07-20T20:44:04+02:00

Nieuws van de Raad van Kerken – Baarn

Opbrengst Vastenactie 2015

 | 

Tijdens de vastenperiode, voorafgaande aan Pasen, is in de kerken van Baarn dit jaar € 5.680,22 bijeengebracht voor het project SETIK op Sri Lanka. Dit bedrag is opgehaald tijdens gezamenlijke vastenmaaltijden, collectes in de diverse kerken en via andere activiteiten. De Nicolaaskerk in het bijzonder heeft veel bijgedragen. SETIK Dit jaar was het project om geld in te zamelen voor de [...]

2 juli 2015|

Geslaagde eerste Baarnse Kerkennacht

 | 

Na het carillonspel om 19:00 uur, opende de voorzitter van de Raad van Kerken, ds. René van den Beld, zaterdagavond 20 juni met enkele serieuze en humoreske woorden de eerste Baarnse Kerkennacht. Hierna verspreidde de groep aanwezigen zich, om zich te laten verrassen door de programma’s die door de diverse kerken en de Oudheidkamer werden aangeboden. Tijdens het carillonspel van [...]

21 juni 2015|

Kerkennacht 2015: ook in Baarn!

 | 

De Kerkennacht is een tweejaarlijks oecumenisch evenement. In Nederland en ook in andere Europese landen openen tal van kerken en gebedshuizen hun deuren. Het idee van de Kerkennacht (of ‘Nacht der Kerken’) is afkomstig uit het buitenland. Met name in Duitsland en Oostenrijk trokken soortgelijke initiatieven tienduizenden bezoekers. Ook in Baarn bieden we graag de gelegenheid om eens geheel zonder [...]

1 juni 2015|

Succesvol uitwisselingsbezoek uit Velké Meziříčí

 | 

Met voldoening mogen we terugkijken op een geslaagd weekend met onze Tsjechische gasten uit Velké Meziříčí, de partnergemeente van de Raad van Kerken. Veel Paaskerkers, maar ook leden van Maria Koninginparochie, Leger des Heils en Pauluskerk hebben op enig moment deelgenomen aan de activiteiten. Na een gezamenlijke ongedwongen start met een ontbijtje in de Laanstraat volgde een  bezoek aan drukkerij [...]

20 mei 2015|

Derde Baarnse Paasjubel

 | 

In alle vroegte verzamelden zich ook dit jaar meer dan 150 mensen om op Eerste Paasdag het Pasen toe te zingen. Ongeveer de helft van hen vormde het gelegenheidskoor, dat dit jaar onder leiding stond van Richard Vos, cantor van de Pauluskerk. Even traditioneel was de begeleiding door blazers van Harmonie Crescendo. In een korte toespraak haalde de voorzitter van [...]

5 april 2015|