Home2020-07-20T20:44:04+02:00

Nieuws van de Raad van Kerken – Baarn

Theoloog des Vaderlands

 | 

‘Ik zoek een weg die bijdraagt aan een vruchtbare wereld én tegelijk aanbidding is’ aldus Stefan Paas, theoloog en publicist. Hij geldt als een van de belangrijkste denkers over missionaire vraagstukken in Nederland. Hij is hoogleraar missiologie en interculturele theologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en hoogleraar missiologie aan de Theologische Universiteit Kampen en was in het afgelopen jaar "theoloog des [...]

25 februari 2020|

Oecumenische Vespervieringen 2020

 | 

Gedurende de Stille Week (de week voor Pasen), vinden dit jaar de oecumenische vespers plaats in de Paaskerk aan de Oude Utrechtseweg. Deze meditatieve vieringen zijn op 6, 7 en 8 april om 19:30 uur. De voorgangers komen uit de Pauluskerk, Nicolaaskerk (parochie van de HH. Martha en Maria) en de Paaskerk. De diensten op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en [...]

25 februari 2020|

Geslaagde Oudejaarsviering brengt mooi bedrag op.

 | 

De goed bezochte Oudejaarsviering in de namiddag op 31 december 2019 in de Pauluskerk ademde een  betekenisvolle sfeer. Pastor Wies Sarot leidde de viering met inspirerende woorden. Tijdens de dienst werd gecollecteerd voor SAM2. Deze organisatie helpt mensen in Baarn met een minimum inkomen op een hele concrete manier door iets extra’s te doen, waarvoor men zelf geen financiële ruimte heeft, [...]

9 januari 2020|

Programmering Bach Cantorij-Baarn 2020

 | 

De kerkmuziek van Johann Sebastian Bach (1685-1750) raakt mensen in het hart. Al meer dan driehonderd jaar. En de zeggingskracht van Bachs muziek lijkt alleen maar toe te nemen. Ook en juist in de eenentwintigste eeuw worden mensen ontroerd door Bachs kerkmuziek. De één door de mathematische perfectie in Bachs composities, de ander door de onnavolgbare eenheid van tekst en [...]

4 januari 2020|

Indrukwekkende volkskerstzang 2019

 | 

Een stampvolle Maria Koninginkerk genoot zondagavond 22 december van een sfeervolle Volkskerstzang. Buiten werden de bezoekers al verwelkomd door de stemmige zang van de Eemzangers, omringd door tientallen lichtjes en vuurkorven. Binnen klonk muziek door het koperensemble van Crescendo. Traditiegetrouw werden de alom bekende kerstliederen gezongen en lazen burgemeester Mark Roëll en zijn echtgenote het Kerstevangelie. De overweging werd verzorgd [...]

24 december 2019|