Home2020-07-20T20:44:04+02:00

Nieuws van de Raad van Kerken – Baarn

Wake Zeist 7 mei 2023

 | 

Zondag 7 mei, 2 dagen na 5 mei, de dag waarop wij al 78 jaar Bevrijdingsdag mogen vieren, waken wij zoals elke eerste zondag van de maand bij detentiecentrum Kamp van Zeist. Wij waken en bidden voor gezinnen, vrouwen en alleenreizende minderjarige vluchtelingen in detentie hun uitzetting afwachten. Mensen die leefden in oorlog, onderdrukking of andere onleefbare omstandigheden. Zij verlieten [...]

30 april 2023|

Waken bij Detentiecentrum Zeist.

 | 

Waken en stilstaan bij vreemdelingendetentie in Zeist 2 en 7 april 2023. 2 april Elke 1e zondag van de maand staan we stil bij vreemdelingendetentie Zeist/Soesterberg. Daar waar de gesloten gezinsvoorziening is met ingesloten gezinnen, vrouwen en alleenreizende minderjarige asielzoekers waken wij bij het detentiecentrum Zeist om 16:30 uur. Kom ook, Neem mensen mee, Neem bloemen mee. 7 april Vanuit [...]

29 maart 2023|

Vespers in de Stille Week

 | 

In de Stille- of Goede Week voorafgaand aan Pasen biedt de Raad van Kerken op maandag-, dinsdag- en woensdagavond oecumenische vespers aan. Een korte viering met gebeden, een lezing, stilte, gedichten of muziek.....een moment van bezinning en inkeer op weg naar Pasen. Dit jaar worden deze gehouden in de Pauluskerk op de Brink, aanvang 19:30 uur. Voorgangers zijn: 3 april, [...]

6 maart 2023|

Wake Zeist 5 maart 2023.

 | 

Elke eerste zondag van de maand wordt gewaakt bij detentiecentrum Kamp van Zeist, waar gezinnen, vrouwen en alleenreizende minderjarige vluchtelingen in detentie hun uitzetting afwachten. Wij waken als steun in de rug voor de gedetineerden en als roep naar de overheid en politiek om zich open te stellen voor en te werken aan een meer humaan vreemdelingenbeleid. Deze zondag voor [...]

26 februari 2023|

Vastenmaaltijd zondag 26 maart 2023

 | 

Net zoals vorig jaar wordt het een éénmalige lunch met daarbij een klein programma en wel op zondag 26 maart 2023, van 13:00 – 15:00 uur. U bent allen van harte welkom in Lokaal-O, Kerkstraat 28 in Baarn (tegenover de Nicolaaskerk). Er is een gevarieerd programma met ruimte voor gebed en bezinning, mooie muziek en uitleg over het vastenproject. Ds. [...]

7 februari 2023|