Home2020-07-20T20:44:04+02:00

Nieuws van de Raad van Kerken – Baarn

Jaarlijkse Volkskerstzang

In 2019 vindt de Volkskerstzang plaats in de Maria Koninginkerk aan de Maatkampweg te Baarn. Uiteraard met de vaste onderdelen zoals kerstliederen zingen, het Kerstverhaal, een korte overdenking en wederom medewerking van Crescendo . Dit jaar zal ook het kinderkoor van de Aloysiusschool van de partij zijn, evenals de Eemzangers. Traditiegetrouw zal het Vredeslicht uit Israël door Scouts binnengebracht worden [...]

7 november 2019|

Oecumenische Oudejaarsviering

Op dinsdagavond 31 december bent u van harte welkom om het jaar "uit te luiden". Door een oecumenisch samengestelde liturgiecommissie is een stijlvolle en intieme viering voorbereid, die in de Pauluskerk op de Brink wordt gehouden. Hoe kijken we terug op het afgelopen jaar, onze bezigheden, ons leven. Zijn er dingen die we anders kunnen of moeten doen? De overgang [...]

9 oktober 2019|

Avond van Gedenken

Evenals vorig jaar organiseert de Raad van Kerken rond Allerzielen een Avond van Gedenken. Deze bijeenkomst met de titel  "Ik mis je" is bedoeld voor ieder die iemand mist; jong en oud, kerkelijk of niet........ Met symbolen kunnen we ons verdriet en gemis tot uiting brengen en herinneren we ons degene aan wie we denken. Er is muziek en gelegenheid [...]

9 oktober 2019|

Vrede verbindt over Grenzen

Dit is het motto van de Vredesweek 2019. Zowel het Apostolisch Genootschap als de Doopsgezinde Gemeente organiseren activiteiten. De workshop Geweldloos Communiceren op 25 september is er één van. Wij maken u ook graag attent op de lezing Vrede en Herdenking na de Grote Oorlog door  Jean-Marie Stokkermans op 22 september. In 2019 is het honderd jaar geleden dat de [...]

18 augustus 2019|