Home2020-07-20T20:44:04+02:00

Nieuws van de Raad van Kerken – Baarn

Workshop geweldloos communiceren

In het kader van de Vredesweek organiseert de Doopsgezinde Gemeente onder auspiciën van de Raad van Kerken een workshop “Geweldloos Communiceren”. Werken aan vrede; hoe kun je dat doen in contact met anderen? Hoe kun je grip krijgen op je eigen reacties? Bij deze workshop gaat het erom zicht te krijgen op welke manier iemand communiceert, en tevens om alternatieven [...]

2 augustus 2019|

Draagt u de oecumene een warm hart toe?

Het Uitvoerend Bestuur van de Raad van Kerken-Baarn bestaat momenteel uit vier leden, aangevuld met een jaarlijks wisselende vertegenwoordiger uit het pastoresconvent. Vorig jaar zijn twee leden, voorzitter en notulist, afgetreden. We hebben nu een jaar gedraaid met vier leden, maar zouden het fijn vinden als de druk wat kan worden verminderd door het aantreden van één  a twee nieuwe [...]

5 juni 2019|

Conferentie Raad van Kerken 25 mei 2019

Op zaterdag 25 mei kwam de Baarnse Raad van Kerken weer in Conferentie bijeen in de villa Berg & Dal aan de Jacob van Lenneplaan, om samen te spreken over het beleid voor het komende jaar. Diepgang wordt gezocht in de themadiscussie over welke waarden de aangesloten kerken samen voorstaan en wat ze daarvan samen willen laten zien in de [...]

4 juni 2019|

Oecumenische Vespervieringen 2019

  Gedurende de Stille Week (de week voor Pasen), vinden dit jaar de oecumenische vespers plaats in de Pauluskerk op de Brink. De vespers zijn op 15, 16 en 17 april om 19:30 uur. De voorgangers komen uit de Calvijnkerk, Paaskerk en de parochie van de HH. Martha en Maria. De diensten op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag [...]

4 maart 2019|

Vastenmaaltijden in de 40-dagen tijd 2019

Dit jaar is het thema: ‘Water verandert alles’. In Afrikaanse landen als Niger, Kongo en Sierra Leone, in Midden Amerika en in het Indonesische eiland Flores, legt de Vastenactie watervoorzieningen aan. Daarnaast krijgt de bevolking instructie hoe die te gebruiken en onderhouden en les in hygiëne. Veel te vaak moeten de vrouwen en meisjes vele malen per dag water van grote afstanden halen. Water dat dan ook nog verontreinigd is. [...]

4 maart 2019|