Home2020-07-20T20:44:04+02:00

Nieuws van de Raad van Kerken – Baarn

Programmering Bach Cantorij Baarn, 2022-2023

 | 

Cantatedienst zondag 11 september, aanvang 19:30 uur in de Nicolaaskerk te Baarn Uitgevoerd zal worden: BWV 12, “Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen (1714), alsmede het koraal BWV 383 “Mitten wir im Leben sind mit dem Tod umfangen”. Met medewerking van Asa Olsson – mezzo sopraan, Jeroen de Vaal – tenor, Joep van Geffen – bas, onder leiding van dirigent Boudewijn Jansen [...]

22 augustus 2022|

Wake Zeist, voor de 200ste keer.

 | 

200 x Wake Zeist op 3 juli 2022. Elke 1e zondag van de maand staan we stil - bij vreemdelingendetentie - bij mensen die zonder strafblad achter slot en grendel zitten - bij levens die stilstaan buiten ons blikveld - bij menselijkheid en mensenrechten. Op zondag 3 juli doen we dat - helaas - al voor de 200ste keer. Waaraan [...]

1 juni 2022|

Jaarlijkse Oecumenelezing, Geertekerk Utrecht, 13 mei. Raad van Kerken-Nederland

 | 

Het thema is: 'De liefde van Christus beweegt de wereld tot verzoening en eenheid'. Met dit thema richt de assemblee van 2022 zich op een 'oecumene van het hart'. In een wereld die schreeuwt om gerechtigheid en vrede wil de Wereldraad getuigen van hoop op een betere toekomst. In deze jaarlijkse oecumenelezing zal Peter Nissen ingaan op dit thema. Hij [...]

21 april 2022|

Cantate-Vesper Bach Cantorij Baarn.

 | 

  De laatste uitvoering voor het zomerreces vindt plaats op zaterdag 21 mei in de Pauluskerk op de Brink in Baarn.  Aanvang 16:30 uur Uitgevoerd zal worden BWV 105 – Herr gehe nicht ins Gericht mit deinem Knecht (1723). Eveneens “Ave Dulcissima Maria” van de Italiaanse edelman, componist en luitspeler Carlo Gesualdo (1566-1613). Van Antonio Vivaldi (1678-1741) wordt RV 535 [...]

12 april 2022|

Extra wake Zeist op Goede Vrijdag!

 | 

Bericht van Franciscanen voor Gerechtigheid: Op Goede Vrijdag 15 april 2022 vindt, onder verantwoordelijkheid van de Franciscaanse Vredeswacht, een wake plaats bij Detentiecentrum Zeist, Richelleweg 13 te Soesterberg van 14:30 - 15:30 uur. In dit detentiecentrum worden, in afwachting van mogelijke uitzetting, vrouwen en gezinnen ingesloten. Nota bene: zonder strafblad, en dus ook: minderjarigen achter tralies. Juist op Goede Vrijdag [...]

8 april 2022|