Home2020-07-20T20:44:04+02:00

Nieuws van de Raad van Kerken – Baarn

Feest van de Geest, Pinksteren 2020.

 | 

Net zoals in 2018 zou de Raad van Kerken ook in 2020 rond Pinksteren een Feest van de Geest organiseren. Een feest van inspiratie, motivatie en geestdrift samen met lokale kunstenaars. Dat was het plan....maar door de corona-crisis kon dat plan helaas niet ten uitvoer worden gebracht. Toch is er gelegenheid om op een aantal plekken te gaan zien waardoor [...]

26 mei 2020|

Kruiswegstaties of Beelden op weg naar Pasen 2020 en terugblik.

 | 

Kruiswegstaties Nu er vanwege de corona-crisis geen kerkdienst met Pasen kan worden gehouden zoeken de kerken naar andere wegen om iets van de christelijke traditie mee te geven. In de Stille Week – week voorafgaand aan Pasen – zal bij een aantal kerkgebouwen iets van een kruiswegstatie te zien zijn. Of iets wat daarop is gebaseerd. Een afbeelding uit de [...]

2 april 2020|

Kerken open tijdens corona-crisis.

 | 

Pauluskerk De Open Kerk onder auspiciën van de Raad van Kerken gaat ook in deze moeilijke tijden zoveel mogelijk door. De Pauluskerk op de Brink kan naar verwachting op dinsdag tot en met zaterdag tussen 10 en 16 uur open zijn. Voor ieder die behoefte heeft aan een moment van stil-zijn, gebed, bezinning of een luisterend oor blijft de mogelijkheid [...]

26 maart 2020|

Hulp ten tijde van corona-maatregelen.

 | 

Medewerkers van Welzijn-Baarn zijn de actie "Beste buur...." gestart. Op zoveel mogelijk huisadressen in Baarn worden flyers "met een knuffel" in de brievenbus gepost en mensen opgeroepen aan elkaar te denken. De lokale radio Baarn FM haakt daarop in met de mogelijkheid van verbinding via muziek. Op de website www.welzijnbaarn.nl vindt u meer informatie. De flyers zijn te bekijken via [...]

20 maart 2020|