Home2020-07-20T20:44:04+02:00

Nieuws van de Raad van Kerken – Baarn

Hulp ten tijde van corona-maatregelen.

 | 

Medewerkers van Welzijn-Baarn zijn de actie "Beste buur...." gestart. Op zoveel mogelijk huisadressen in Baarn worden flyers "met een knuffel" in de brievenbus gepost en mensen opgeroepen aan elkaar te denken. De lokale radio Baarn FM haakt daarop in met de mogelijkheid van verbinding via muziek. Op de website www.welzijnbaarn.nl vindt u meer informatie. De flyers zijn te bekijken via [...]

20 maart 2020|

Viering beluisteren via internet of radio.

 | 

Alternatieven voor kerkdiensten ten tijde van maatregelen rondom het corona-virus. Veel kerken bieden ook in deze tijd hun zondagse viering aan via internet op www.kerkomroep.nl. Kies bij plaats: Baarn en klik de gewenste kerk aan.  Het is niet nodig om exact op het aanvangstijdstip online te gaan. Op een later moment terugluisteren kan ook. De wekelijkse kerkdienst via de lokale [...]

20 maart 2020|

Vespers in de Stille Week, op weg naar Pasen, 2020.

 | 

Stille Week: Vespers op maandag-, dinsdag- en woensdagavond in de Paaskerk
 Op de eerste twee dagen van deze week zijn er om 19:30 de jaarlijkse vespers, georganiseerd vanuit de Raad van Kerken. Deze vespers zijn verstild, meditatief van aard. Maandagavond 6 april zal deze worden geleid door ds Wouter Klouwen, dinsdag 7 april door diaken Jan Nieuwenhuis. Woensdag 8 april [...]

13 maart 2020|

Theoloog des Vaderlands

 | 

‘Ik zoek een weg die bijdraagt aan een vruchtbare wereld én tegelijk aanbidding is’ aldus Stefan Paas, theoloog en publicist. Hij geldt als een van de belangrijkste denkers over missionaire vraagstukken in Nederland. Hij is hoogleraar missiologie en interculturele theologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en hoogleraar missiologie aan de Theologische Universiteit Kampen en was in het afgelopen jaar "theoloog des [...]

25 februari 2020|

Oecumenische Vespervieringen 2020

 | 

Gedurende de Stille Week (de week voor Pasen), vinden dit jaar de oecumenische vespers plaats in de Paaskerk aan de Oude Utrechtseweg. Deze meditatieve vieringen zijn op 6, 7 en 8 april om 19:30 uur. De voorgangers komen uit de Pauluskerk, Nicolaaskerk (parochie van de HH. Martha en Maria) en de Paaskerk. De diensten op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en [...]

25 februari 2020|