Home2020-07-20T20:44:04+02:00

Nieuws van de Raad van Kerken – Baarn

Oecumenische Vespervieringen 2020

Gedurende de Stille Week (de week voor Pasen), vinden dit jaar de oecumenische vespers plaats in de Paaskerk aan de Oude Utrechtseweg. Deze meditatieve vieringen zijn op 6, 7 en 8 april om 19:30 uur. De voorgangers komen uit de Pauluskerk, Nicolaaskerk (parochie van de HH. Martha en Maria) en de Paaskerk. De diensten op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en [...]

25 februari 2020|

Geslaagde Oudejaarsviering brengt mooi bedrag op.

De goed bezochte Oudejaarsviering in de namiddag op 31 december 2019 in de Pauluskerk ademde een  betekenisvolle sfeer. Pastor Wies Sarot leidde de viering met inspirerende woorden. Tijdens de dienst werd gecollecteerd voor SAM2. Deze organisatie helpt mensen in Baarn met een minimum inkomen op een hele concrete manier door iets extra’s te doen, waarvoor men zelf geen financiële ruimte heeft, [...]

9 januari 2020|

Programmering Bach Cantorij-Baarn 2020

De kerkmuziek van Johann Sebastian Bach (1685-1750) raakt mensen in het hart. Al meer dan driehonderd jaar. En de zeggingskracht van Bachs muziek lijkt alleen maar toe te nemen. Ook en juist in de eenentwintigste eeuw worden mensen ontroerd door Bachs kerkmuziek. De één door de mathematische perfectie in Bachs composities, de ander door de onnavolgbare eenheid van tekst en [...]

4 januari 2020|

Indrukwekkende volkskerstzang 2019

Een stampvolle Maria Koninginkerk genoot zondagavond 22 december van een sfeervolle Volkskerstzang. Buiten werden de bezoekers al verwelkomd door de stemmige zang van de Eemzangers, omringd door tientallen lichtjes en vuurkorven. Binnen klonk muziek door het koperensemble van Crescendo. Traditiegetrouw werden de alom bekende kerstliederen gezongen en lazen burgemeester Mark Roëll en zijn echtgenote het Kerstevangelie. De overweging werd verzorgd [...]

24 december 2019|

Vastenmaaltijden 2020

Ook in 2020 biedt de Raad van Kerken de Vastenmaaltijden aan in de Veertigdagentijd, de tijd voor Pasen. Een tijd van bezinning, consuminderen en aandacht voor de minderbedeelden. U nuttigt een eenvoudige maaltijd, waarbij u het uitgespaarde geld voor een volwaardig menu kunt doneren aan de Landelijke Vastenactie. Het thema dit jaar is 'Werken aan je toekomst', een project in Zambia. De [...]

19 december 2019|