4 dec, 2016

Kerstgroet aan en van Velké Meziříčí

Rond Kerst wisselen Baarn en Velké Meziříčí goede wensen met elkaar uit. Dit jaar schreven we over en weer het volgende.


Broeders en zusters in Velké Meziříčí,

De kerken in Baarn feliciteren u van harte met uw nieuwe predikant ds Marketa Slamová. We wensen u toe dat u wederzijds tot zegen voor elkaar kunt zijn.

We leven in een donkere wereldtijd. Met Kerst vieren we dat de HEER zijn licht over ons heeft doen opgaan. Laten wij bidden dat de HEER ook in onze dagen de duisternis overwint. We wensen u hele goede Kerstdagen toe.

Namens de Raad van Kerken – Baarn,
ds. Marjan Los


Broeders en zusters in Christus, lieve vrienden,

Een paar jaar geleden ontstond er in Europa discussie over de vraag of God of het Christendom zou moeten worden genoemd in de nieuwe Europese grondwet. In welke mate behoort het Christendom tot onze identiteit? Of willen we een seculaire gemeenschap zijn zonder binding met godsdienst?  Europa heeft Christelijke wortels; is gevormd en ontwikkeld vanuit de Christelijke traditie. Maar hoe is dat tegenwoordig? Is Europa wel zo Christelijk? In relatie tot de komst van vluchtelingen en het gevoel van dreiging heeft de discussie een andere inhoud gekregen. Het lukt ons niet meer om volkomen neutraal te blijven. Sommige Europese leiders houden vol dat wij onze traditie in ere moeten houden, ons meer bewust moeten worden van wie we zijn, waar we vandaan komen en waar we op moeten terugvallen in het conflict met andere culturen.

Het wordt Kerstmis, waarschijnlijk de meest populaire tijd van het jaar. We kunnen ons het einde van december niet voorstellen zonder Kerstfeest te vieren. Maar het gaat niet enkel om het vieren, niet enkel over in stand houden van een traditie. Het kerstfeest bepaalt ons bij de kern van onze identiteit. In de grondslag gaat het om de reden van het vieren. En dat gaat veel verder en veel dieper dan de wortels van de Europese gemeenschap: God werd mens. Die grote eindeloze machtige God, een weerloos kind. Hij werd een van ons. Een unieke gebeurtenis, die voor altijd het mensbeeld zou veranderen. Het voelt als een grote eer.

ds SlamovaKerstmis is niet enkel een mooie oude Christelijke traditie, noch de basis van de Europese identiteit maar de basis van onze identiteit als mens. Zonder dat zouden we niet zijn wie we zijn: door God hoog geacht, door God gezegend, door God geliefd. God werd mens in Jezus; niet om een traditie te scheppen, maar enkel en alleen om dichtbij ons te zijn. Wij danken God daarvoor; het verwondert ons.

Heer, wij vragen U: wil ons nabij zijn en steun geven als wij zoekende onze weg gaan, ons leven richting proberen te geven en het echte Kerstfeest vieren. Amen.

Markéta Slamova

14 sep, 2016

Vrouwen voor het voetlicht in oecumenisch leerhuis

In een Leerhuis ga je, onder begeleiding van een leraar, op zoek naar de oorspronkelijke betekenissen en samenhang van Bijbelteksten. Vertalingen blijken niet altijd de woorden weer te geven zoals ze ooit bedoeld waren. Een belangrijke eigenschap van een Leerhuis is, dat je het samen doet. Deelnemers zijn actief betrokken en denken en praten mee over de aangeboden teksten.

Volgzame huisvrouw of gelijkwaardige partner?

ds. Machteld van WoerdenIn het seizoen 2016/7 organiseert de Raad van Kerken – Baarn voor de tweede keer een oecumenisch Leerhuis. Opnieuw staat dit onder begeleiding van ds. Machteld van Woerden, emeritus predikante van de Doopsgezinde Gemeente. Dit keer staan vrouwen in de Bijbel centraal. Aan de hand van een aantal verhalen proberen we op het spoor te komen van de rol en betekenis van vrouwen in de Bijbelse verhalen. Daarbij zullen ook lijnen worden getrokken naar de rol van vrouwen in onze maatschappij en wat hun betekenis is (geweest) voor veranderingen, ten goede of ten kwade.

De deelnemers gaan in het najaar drie keer aan de slag met het verhaal van de vrouwen rondom de richter Simson: de moeder, de vrouw, de zus, de hoer en de geliefde. In het voorjaar volgen nog drie bijeenkomsten rond Ruth, die als vreemdelinge de ‘oermoeder’ in Israël mocht worden. Was zij een volgzame en brave ‘huisvrouw’, zoals verouderde vertalingen haar plegen te noemen? Of was zij een krachtige en gelijkwaardige partner van degene die zij zelf had uitgekozen als haar redder?

Het Oecumenisch Leerhuis wordt gehouden op zes donderdagmiddagen, van 14:30 tot 16:30 uur in de Herberg van Paulus. Om een gezamenlijk gesprek te kunnen garanderen, hanteren we een maximum van 15 deelnemers. Het leerhuis is inmiddels vol. 

8 sep, 2016

Ontmoetingsmaaltijd nieuwe en oude Baarnaars

gastvrijbaarnGastvrij Baarn organiseert op 15 september haar eerste ontmoetingsmaaltijd. Tijdens de maaltijd is er ruimte om nieuwe of juist ouder Baarnaars te ontmoeten. Naast een gezellige maaltijd wil men nieuwe Baarnaars, dat wil zeggen statushouders, een begin van een sociaal netwerk in Baarn geven. De bedoeling is daarmee de integratie in Baarn en kennis van de Nederlandse taal te bevorderen en vereenzaming tegen te gaan.

Meer informatie op www.gastvrijbaarn.nl

Gastvrij Baarn is een beweging om “vluchtelingen”, om precies te zijn: statushouders, te helpen een nieuwe start te maken. Het initiatief hiervoor werd door de Raad van Kerken – Baarn genomen, in een tijd dat er een grote vluchtelingenstroom Nederland bereikte.

18 aug, 2016

Jaarthema Café Pensée is “Samen leven”

Burgers CalaisHet zesde seizoen van Café Pensée gaat in oktober van start. Voor de tweede maal belichten de onderwerpen verschillende aspecten van een thema. In het seizoen 2016/7 is dat: Samen leven.

Het thema is geïnspireerd door het indringende beeld De Burgers van Calais van Auguste Rodin. Het achterliggende verhaal stamt uit de Honderdjarige Oorlog tussen Frankrijk en Engeland. Calais werd in 1347 na elf maanden beleg gedwongen zich over te geven. Zes vooraanstaande burgers vatten het plan op hun leven aan de Engelse koning te geven, in ruil voor het sparen van hun stad. De koning raakte onder de indruk van hun gebaar en spaarde Calais. Het krachtige beeld van Rodin toont beraad, moed én beslissing.

In onze democratie zijn wij al meer dan 70 jaar gevrijwaard van dit soort dramatische handelingen. In Café Pensée gaat het dit seizoen over de vraag: hoe leveren (lokale) burgers kwaliteit aan de samenleving?

25 mei, 2016

Arbeid en Rust, een bezoek aan Velké Meziříčí

Arbeid en Rust was het thema van het uitwisselingsbezoek dat van 28 april tot 2 mei aan Velké Meziříčí werd gebracht. Het programma begon op vrijdagochtend met een bezoek aan locaties waar een gemeentelid werkzaam is: een sterk gerobotiseerde fabriek, een school en een dagbesteding voor mensen met een beperking. In de avond werd het thema Arbeid en Rust met elkaar besproken met vragen als: ‘Hoe vind je balans tussen werk en ontspanning?’, ‘Hoe belangrijk is de zondagsrust?’ en ‘Wat is het belang van het vele vrijwilligerswerk waar Nederland om bekend staat?’

Tsjechie 2016Op zaterdag was er een excursie naar het prachtige kasteel in Nové Hrady. Ook bezochten we het dorpje Telecí, bekend om z’n holle boom die als schuilkerk had dienstgedaan. Behalve de gasten en gastgezinnen nam er nog een 40-tal gemeenteleden deel aan het uitstapje. Ook de predikante die in oktober in Velké Meziříčí haar intrede doet was met haar gezin van de partij.

Tijdens de zondagse dienst vormde de tekst uit Exodus 20: 8–11 (Gedenk de Sabbatdag) het uitgangspunt voor de overdenking van ds. Janošík. Tijdens de afsluiting ’s avonds hebben we iets verteld over het kerkelijk leven in Baarn. Zo kwamen onder andere aan de orde: de Kind op Schootvieringen in de Paaskerk, Café Pensee, de Baarnse Kerkennacht en de musical De Groeten van Paulus. Onze gastgemeente vertelde over hun activiteiten: lezingen, concerten en gemeentedagactiviteiten. Het idee om elkaar jaarlijks bij het uitwisselingsbezoek op deze manier op de hoogte te brengen willen we vasthouden.

Het was weer een mooi samenzijn met nieuwe en hernieuwde contacten, vriendschappen en een enorme gastvrijheid. Vrienden uit de Tsjechische partnergemeente zullen in 2017 van 18 tot 22 mei een bezoek brengen aan de Baarnse geloofsgemeenschappen.