26 nov, 2023

Wake Detentiecentrum Zeist 3 december 2023

De eerste zondag van de maand.
Traditiegetrouw wordt er gewaakt, gebeden en gezongen.

Sinds donderdag 23 november is de angst en onzekerheid toegenomen…
Op 3 december geven wij weer aandacht aan mensen voor wie de toekomst nog dreigender wordt: namelijk de vreemdelingen die in het Detentiecentrum Zeist vastzitten in afwachting van hun uitzetting of ……

Kom ook naar de wake. Neem mensen mee. Neem bloemen en lichtjes mee. 16.30 uur, 3 december 2023. Detentiecentrum Zeist, Richelleweg 13, Soesterberg, vanuit Soest aan de overkant van de A28. Vanaf Zeist, afslag Soesterberg. Bus 56 A’foort – Zeist
Info. 0629025008 en www.wakezeist.nl

20 nov, 2023

Ga mee op avontuur! Zondag 17 december Kerstverhalenroute

Na het succes van vorig jaar is er op zondagmiddag 17 december weer een Kerstverhalenroute in Baarn.
Hiervoor zetten vijf kerken de deuren open waar in onderdelen een gloednieuw kerstverhaal wordt verteld. Op de locaties is er een sfeervolle beleving én
krijg je een Gift of Christmas; kleine cadeautjes die samen ook een verhaal vormen. Al wandelend of fietsend ontdek je daarbij ook verschillende
kerststallen, onderdeel van de Kerststallenroute Baarn. De Kerstverhalenroute is een beleeftocht voor jong en oud, voor gezinnen, scholen en verenigingen.

Vanaf 26 november (1ste advent) t/m 10 december kun je je online aanmelden op www.kerstverhalenroutebaarn.jouwweb.nl.
Na aanmelding ontvang je uiterlijk 15 december per e-mail een start-luisterverhaal en de routestrippenkaart.
Het slot van het verhaal wordt tijdens Kerst in de deelnemende kerken verteld. Je ontvangt dan ook een miniboekje met het complete verhaal (1 ex. per groepsaanmelding).
Deelname vraagt een kleine bijdrage van € 5,- per gezin/groep.
De kerken staan voor iedereen open om te komen luisteren. Gezinnen/groepen die zich hebben aangemeld, krijgen met de routestrippenkaart voorrang bij entree én de Gifts of Christmas.

Organisatie
De Kerstverhalenroute Baarn wordt vanuit de Raad van Kerken Baarn georganiseerd door vijf kerken: Adventkerk, Calvijnkerk, Nicolaaskerk, Paaskerk en Pauluskerk.
Met dank aan de enthousiaste vrijwillige inzet van tekstschrijver Gerard van Midden, Studio Bosgra, Studio Hanneke Bos-Maas en vele anderen.
De Kerstverhalenroute Baarn is opgezet naar een idee van Corine Blauwendraat en Tine Veldhuizen.

3 nov, 2023

Volkskerstzang 2023

De jaarlijkse Volkskerstzang vindt plaats op zondag 17 december, aanvang 19:30 uur, in de Maria Koninginkerk aan de Maatkampweg in Baarn.
Traditiegetrouw zullen burgemeester Mark Röell en zijn echtgenote het kerstevangelie voorlezen.
Veronica Selleger zal een korte overdenking uitspreken en er is inbreng vanuit de Aloysiusschool.
Vanzelfsprekend klinkt er veel muziek van zowel piano als orgel en Crescendo die de samenzang zal begeleiden.

Het zal de laatste keer zijn in de Maria Koninginkerk omdat deze medio juli 2024 gaat sluiten. Het staat wel al vast, dat in 2024 de Volkskerstzang kan worden gehouden in de H. Nicolaaskerk aan de Kerkstraat in Baarn.

Vrij toegang; van harte welkom!

 

 

27 okt, 2023

Gedenken in november.

ZONDAG 5 NOVEMBER BACHCANTATE ROND ALLERZIELEN
Zondagmiddag 5 november, is er in de Paaskerk om 16.30 uur een Vesper in het licht van Allerzielen, onder auspiciën van de Raad van Kerken.

De Bach Cantorij Baarn brengt o.a. de cantate ‘Ich hatte viel Bekümmernis’ ten gehore. De vesper biedt ruimte voor troost, door de prachtige muziek, door het feit dat
je een kaarsje kunt aansteken ter nagedachtenis aan dierbaren. Na afloop is er soep en ontmoeting voor wie wil. Van harte welkom.
De entree is gratis; een vrijwillige bijdrage na afloop wordt zeer op prijs gesteld.

TROOST
November is van oudsher een maand van gedenken, met tradities als Allerheiligen, Allerzielen en Gedachteniszondag. Vanuit de Paaskerk zijn verschillende momenten en vormen om stil te staan bij wie we missen.
Woensdag 1 november staat de vesper in het teken van gedenken en kunt u in de viering zelf een naam aandragen (aanvang 19.30 uur). Paaskerk, Oude Utrechtseweg 4, Baarn

Zondag 5 november is er troostmuziek van de Bachcantorij Baarn in een Allerzielenvesper (aanvang 16.30 uur) met gelegenheid een lichtje aan te steken en hartverwarmende
soep na afloop. (Zie ook het stukje hierboven).

Gedachteniszondag valt dit jaar op 26 november. Dan wordt er weer een troostwandeling uitgezet in het Baarnse bos rond de Grote en Kleine Kom.

23 sep, 2023

Wake Detentiecentrum Zeist zondag 1 oktober 2023

Elke eerste zondag van de maand staan we stil bij vreemdelingendetentie in Detentiecentrum Zeist.

Wij waken, omdat in de gesloten gezinsvoorziening gezinnen, vrouwen en alleenreizende minderjarige asielzoekers hun uitzetting moeten afwachten. Deze mensen zitten in detentie ook al hebben ze geen strafbaar feit gepleegd. Dit is schadelijk voor het welbevinden van mensen en zeer schadelijk voor de ontwikkeling van kinderen.

Deze situatie vraagt extra aandacht door het alarmerende rapport van Defence for Children over de gezinslocaties. Waar een aanzienlijk aantal van de mensen die via DC Zeist tijdens de asielprocedure opgevangen werd. gezinslocaties onveilig voor kinderen

Kom ook. Neem mensen mee. Neem bloemen mee. 16.30 uur, 1 oktober 2023     

Detentiecentrum Zeist, Richelleweg 13, Soesterberg, vanuit Soest aan de overkant van de A28. Vanaf Zeist afslag Soesterberg. Bus 56 A’foort – Zeist

Info: 06- 29025008 en www.wakezeist.nl

Wij (afd. Baarn/Soest) zoeken mensen, die mee willen denken met de voorbereiding van de wake, die wij 1x in de drie maanden voorbereiden.

Info: Désirée Olivieira (06- 30616590) en Jacques Roeleveld (06- 43413532)