30 mei, 2023

Wake Zeist 4 juni 2023

Elke 1e zondag van de maand staan we stil bij vreemdelingendetentie Zeist.
Wij waken en bidden voor gezinnen, vrouwen en alleenreizende minderjarige vluchtelingen die in detentie hun uitzetting afwachten.
Mensen die leefden in oorlog, onderdrukking of andere onleefbare omstandigheden.
Zij verlieten hun familie, hun woonplaats en land, hoopvol op zoek naar een beter bestaan.
Mensen voor wie – eenmaal in Nederland aangekomen – alle hoop de bodem is ingeslagen: ze werden niet gastvrij ontvangen. Er was geen veilige, leefbare plek voor hen. Zij moeten ons land weer verlaten.
Laten we niet onze ogen sluiten of wegkijken. Wij hopen en bidden dat de overheid en politiek zich openstellen en zullen werken aan een meer humaan vreemdelingenbeleid.
Juist in deze tijd, waarin crisis na crisis zich opstapelt.
Juist nu humane waarden onder druk staan.
Juist na Pinksteren nu de Geest ons aanspoort.
Kom ook. Neem mensen mee. Neem bloemen mee. 16.30 uur, 4 juni 2023
Detentiecentrum Zeist, Richelleweg 13, Soesterberg, vanuit Soest aan de overkant van de A28. Vanaf Zeist afslag Soesterberg. Bus 56 A’foort – Zeist
inf. 0629025008 en www.wakezeist.nl

Gebed, dat gebeden wordt tijdens de wake:
Gij die het sprakeloze bidden hoort
achter de woorden die wij tot U roepen.
Gij die de mensen ziet zoals zij zijn.
Gij die Uw woord in ons hebt neergelegd
in den beginne,
als een bron van weten, als een zaad van hoop.
Gij die ons geschapen hebt als mensen,
gegeven aan elkaar.
Wek onze kracht, vuur onze hartstocht aan.
Herschep ons, dat wij in U volharden.
Doe lichten over ons
Uw lieve sterke Naam ‘Ik zal er zijn’,
de Naam ‘Emmanuel’ waarmee wij
Uw Zoon Jezus mogen noemen
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.

30 apr, 2023

Vesper m.m.v. Bach Cantorij Baarn, 13 mei 2023

Uitgevoerd zal worden BWV 11, “Lobet Gott in Seinen Reichen” (1735),

Himmelfahrts-Oratorium

BWV 70, openingskoor “Betet, wachet….( 1723)

Solisten: Marjon Strijk-sopraan, David Cohen-altus, Henk Gunneman-tenor, Christiaan Peters-bas.

Het geheel staat onder leiding van dirigent Wouter Verhage

Spreker is ds. René van den Beld.

Van harte welkom in de Pauluskerk op de Brink in Baarn.  Aanvang 16.30 uur. De toegang is gratis.

Na afloop kunt u een vrijwillige bijdrage doneren voor het in stand houden van de Cantatediensten.

30 apr, 2023

Wake Zeist 7 mei 2023

Zondag 7 mei, 2 dagen na 5 mei, de dag waarop wij al 78 jaar Bevrijdingsdag mogen vieren, waken wij zoals elke eerste zondag van de maand bij detentiecentrum Kamp van Zeist.

Wij waken en bidden voor gezinnen, vrouwen en alleenreizende minderjarige vluchtelingen in detentie hun uitzetting afwachten.
Mensen die leefden in oorlog, onderdrukking of andere onleefbare omstandigheden. Zij verlieten hun familie, hun woonplaats en land, hoopvol op zoek naar een beter bestaan.
Mensen voor wie eenmaal in Nederland aangekomen alle hoop de bodem is ingeslagen: ze werden niet gastvrij ontvangen. Er was geen veilige, leefbare plek voor hen. Zij moeten ons land weer verlaten.

Laten we niet onze ogen sluiten of wegkijken.
Wij willen niet wanhopen en hopen en bidden dat de overheid en politiek zich openstellen en zullen werken aan een meer humaan vreemdelingenbeleid.
Kom ook, Neem mensen mee, Neem bloemen mee. Neem licht mee.
Zondag 7 mei, om 16.30 uur
Detentiecentrum Zeist, Richelleweg 13, Soesterberg, vanuit Soest aan de overkant van de A28. Vanaf Zeist afslag Soesterberg. Bus 56 Amersfoort – Zeist
inf. 0629025008 en www.wakezeist.nl

29 mrt, 2023

Waken bij Detentiecentrum Zeist.

Waken en stilstaan bij vreemdelingendetentie in Zeist 2 en 7 april 2023.
2 april
Elke 1e zondag van de maand staan we stil bij vreemdelingendetentie Zeist/Soesterberg.

Daar waar de gesloten gezinsvoorziening is met ingesloten gezinnen, vrouwen en alleenreizende minderjarige asielzoekers waken wij bij het detentiecentrum Zeist om 16:30 uur.
Kom ook, Neem mensen mee, Neem bloemen mee.
7 april
Vanuit de Franciscaanse Vredeswacht zal op Goede Vrijdag eveneens een wake bij het detentiecentrum verzorgd worden. Deze wake begint om 14.30 uur.
Ook hier bent u van harte welkom.
Detentiecentrum Zeist, Richelleweg 13, Soesterberg, vanuit Soest aan de overkant van de A28. Vanaf Zeist afslag Soesterberg. Bus 56 A’foort – Zeist
Meer informatie bij Jacques Roeleveld 06-43413532 en Désirée Olivieira 06-30616590

6 mrt, 2023

Vespers in de Stille Week

In de Stille- of Goede Week voorafgaand aan Pasen biedt de Raad van Kerken op maandag-, dinsdag- en woensdagavond oecumenische vespers aan.

Een korte viering met gebeden, een lezing, stilte, gedichten of muziek…..een moment van bezinning en inkeer op weg naar Pasen.

Dit jaar worden deze gehouden in de Pauluskerk op de Brink, aanvang 19:30 uur.

Voorgangers zijn: 3 april, ds. Marleen Kool, 4 april ds. Wouter Klouwen, 5 april Cor van der Sluis.