Archief / Nieuws

RSS feed for this section

Zin in Pinksteren

Geplaatst op 26 mei 2020

Pinksteren is bij uitstek een weekend om uit te vliegen: de natuur in, kamperen, een festival bezoeken. Misschien zet je ergens een tent op, de caravan met corona-proof sanitair. Trek je erop uit met een bootje. Even de vrijheid proeven. En ja, de terrassen gaan weer open. Maar dit jaar geen Pinkpop. Veel feestruimte is er nog niet in onze anderhalve meter samenleving.

De vogels vliegen als altijd en we horen ze vrolijker fluiten dan ooit. Nu zoveel op slot is of deels ‘on hold’ staat, troost en inspireert de natuur met alles wat in beweging blijft. Niet voor niets is de vogel een symbool dat verbonden is met het traditionele Pinksterfeest. De duif in de bijbelverhalen; een vogel die je inspireert vrij mee te waaien op de wind, enthousiast iets nieuws te beginnen. Of even stil te zweven en te bedenken wat jou gaande houdt. Muziek. Gesprek. Verlangen. Kunst. Liefde. 

Zin in Baarn biedt rond Pinksteren u en jou de mogelijkheid aan te haken bij het feest van de geest. Op verschillende plekken ligt onze vrije-vogel-flyer. Met een kleurrijke vogel, een gedicht en een beschrijving om een duif te vouwen. Ook aan huis gebonden kan deze vogel vliegen.

Voor wie er Eerste Pinksterdag 31 mei 2020 op uitgaan: de Paaskerk en het plein ervoor zijn open vanaf 11 uur. Voor muziek die inspireert, voor vogels die even willen neerstrijken. Alles volgens een veilig protocol. Kijk op www.zininbaarn.nl voor het programma en de muzikanten. En neem uit een van de Baarnse winkels of bibliotheek de flyer mee. Voor meer info: Christine van den End (06-49718486)

Feest van de Geest, Pinksteren 2020.

Geplaatst op 26 mei 2020

Net zoals in 2018 zou de Raad van Kerken ook in 2020 rond Pinksteren een Feest van de Geest organiseren. Een feest van inspiratie, motivatie en geestdrift samen met lokale kunstenaars. Dat was het plan….maar door de corona-crisis kon dat plan helaas niet ten uitvoer worden gebracht. Toch is er gelegenheid om op een aantal plekken te gaan zien waardoor mensen geinspireerd worden.

Ds. Marleen Kool vertelt er hieronder meer over………..

“Zondag 31 mei vieren de kerken Pinksteren. Het is het feest van: ‘de Geest’ krijgen, van enthousiasme. Het betekent letterlijk ‘in de geest zijn –  in God zijn’. Inspiratie ontvangen.  In de bijbel wordt dat verbeeld door kleine vlammetjes die de vrienden van Jezus op hun hoofd kregen. De Geest wordt ook verbonden met adem, op adem komen, tot leven komen.  De geest waait als een wind, fladdert als een vogel en verbindt als warmtekracht. Heilige Geest doet mensen elkaar verstaan omdat zij in het licht van God leren spreken vanuit de taal van hun hart. 

In of bij een aantal Baarnse kerken kunt u zien waardoor mensen geïnspireerd zijn als zij Pinksteren vieren.

Heeft u deze dagen zin om met het mooie weer een ommetje te maken en inspiratie op te doen, fiets of loop dan langs. Zowel bij de Pauluskerk op de Brink, de Paaskerk aan de Oude Utrechtseweg 4, het Apostolisch Genootschap aan de Koningsweg 5 als bij de Maria Koninginkerk aan de Maatkampweg 18 is er iets van zien.

Pinksterzondag 31 mei is de Paaskerk open vanaf 11:15 tot ong 16:30 uur. Er zal doorgaand muziek gespeeld worden door diverse Baarnse musici. Er zijn verschillende strijkkwartetten maar er wordt ook gezongen, gitaar gespeeld, piano gespeeld, dwarsfluit, cello en nog veel meer. Wees van harte welkom om even binnen te komen, te luisteren en op adem te komen!”

 

Vespers in de Stille Week, op weg naar Pasen, 2020.

Geplaatst op 13 maart 2020

Stille Week: Vespers op maandag-, dinsdag- en woensdagavond in de Paaskerk

Op de eerste twee dagen van deze week zijn er om 19:30 de jaarlijkse vespers, georganiseerd vanuit de Raad van Kerken. Deze vespers zijn verstild, meditatief van aard. Maandagavond 6 april zal deze worden geleid door ds Wouter Klouwen, dinsdag 7 april door diaken Jan Nieuwenhuis. Woensdag 8 april wordt het Passiegedeelte van het Passie en Paasoratorium ‘Van liefde Ongekend’ uitgevoerd door Message o.l.v. Marius van der Kuijl. Voorganger is ds Marleen Kool.

Van liefde ongekend Op woensdagavond middenin de stille week concentreren we ons op het leven, lijden en sterven van Jezus Christus. We doen dit met het Passie gedeelte van het Paasoratorium ‘Van liefde ongekend’, gecomponeerd door Johan Bredewout met teksten van Hans de Ruiter. Het hele oratorium bestaat uit twee cantates: Lam Gods en Christus is waarlijk opgestaan. Bij de teksten is hoofdzakelijk uitgegaan van het Marcus evangelie. Kort en bondig vertelt hij. Zo wordt de lezer gegrepen door de ernst en betekenis van Jezus’ weg. Een weg van ongekende liefde: liefde voor zijn vrienden, voor wie Hij ontmoette op zijn weg, liefde zelfs voor zijn vijanden. Dat is het centrale thema van het oratorium: van liefde ongekend. De titel is ontleend aan het Engelse lied: ‘My song is love unknown’, van Samuel Crossman (1664). De lezingen zijn bewerkingen van teksten uit het Marcus evangelie en worden afgewisseld door gezongen commentaren en overwegingen.

Als rode draad door de drie vespers loopt het ene woord van de liefde waar het God om te doen is en wat in Christus gezicht en gestalte krijgt: ‘Heb God lief, je naaste als jezelf’.

NB: Nu de overheid de maatregelen om het corona-virus in te dammen verder heeft aangescherpt konden de vespers op 6, 7 en 8  april GEEN doorgang vinden. 

 

Theoloog des Vaderlands

Geplaatst op 25 februari 2020

‘Ik zoek een weg die bijdraagt aan een vruchtbare wereld én tegelijk aanbidding is’

aldus Stefan Paas, theoloog en publicist. Hij geldt als een van de belangrijkste denkers over missionaire vraagstukken in Nederland. Hij is hoogleraar missiologie en interculturele theologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en hoogleraar missiologie aan de Theologische Universiteit Kampen en was in het afgelopen jaar “theoloog des vaderlands”. 

Stefan Paas zal op woensdag 25 maart in Baarn spreken over voor welke uitdaging de geloofsgemeenschappen staan in de maatschappij. Hoe relevant kunnen of moeten we zijn? Wat vraagt het van ons wanneer de kerk steeds meer een plaats in de marge van de samenleving heeft?

NB: In navolging van de maatregelen die de overheid heeft genomen tegen verspreiding van het corona-virus heeft het Uitvoerend Bestuur van de Raad van Kerken besloten, deze inspiratieavond te verplaatsen naar een latere datum. Zodra in overleg met de spreker een nieuwe datum bekend is zal deze in de agenda worden opgenomen.

Oecumenische Vespervieringen 2020

Geplaatst op 25 februari 2020

Gedurende de Stille Week (de week voor Pasen), vinden dit jaar de oecumenische vespers plaats in de Paaskerk aan de Oude Utrechtseweg. Deze meditatieve vieringen zijn op 6, 7 en 8 april om 19:30 uur.

De voorgangers komen uit de Pauluskerk, Nicolaaskerk (parochie van de HH. Martha en Maria) en de Paaskerk.

De diensten op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag worden in de afzonderlijke kerken gehouden. Zie ook de Agenda.

NB: Nu de overheid de maatregelen om het corona-virus in te dammen verder heeft aangescherpt en verlengd tot en met in elk geval 6 april, zullen de vespervieringen op 6, 7 en 8 april  GEEN doorgang vinden. (update 19-3-20)