Archief / Nieuws

RSS feed for this section

Bach Cantorij Baarn, Vesper.

Geplaatst op 17 maart 2020

Op zaterdagmiddag 16 mei zal in de Pauluskerk onder leiding van dirigent Anthony Scheffer worden uitgevoerd:

BWV 105 – Herr, gehe nicht ins Gericht mit deinem Knecht
(1723)

Deze cantate uit de tijd waarin Bach in Leipzig woonde kenmerkt zich door een heel dramatisch openingskoor, en er is ook een hoorn dominant in aanwezig. Dit instrument wordt door Bach niet zoveel gebruikt in cantates maar hij pakt dan ook heel erg uit met wat hij van het instrument vraagt.

Ook spectaculair is de aria (geïntroduceerd door de alt in een recitatief) waarin de sopraan met de hobo een duet heeft, zonder vaste grond onder de voeten van de gebruikelijke lage baslijn. De tekst gaat dan ook over iemand die trillend en wankelend voortstrompelt. Maar wel mooi blijven zingen natuurlijk, dat zijn we bij Bach gewend.

Na een recitatief met een pizzicato “doodsklokje” erin keert het tij, er komt een dansende tenoraria over de binding van de zangstem met Jezus, waarin ook een hoornpartij en een solo viool zijn gevlochten. Tot slot een rijk geïnstrumenteerd slotkoraal over vertrouwen. Een dijk van een cantate.

Solisten: Paulien van der Werff-sopraan,  Karen Sanders-alt, Henk Gunneman-tenor, David Visser-bas.

Spreker: Ad de Keijzer

Vespers in de Stille Week, op weg naar Pasen, 2020.

Geplaatst op 13 maart 2020

Stille Week: Vespers op maandag-, dinsdag- en woensdagavond in de Paaskerk

Op de eerste twee dagen van deze week zijn er om 19:30 de jaarlijkse vespers, georganiseerd vanuit de Raad van Kerken. Deze vespers zijn verstild, meditatief van aard. Maandagavond 6 april zal deze worden geleid door ds Wouter Klouwen, dinsdag 7 april door diaken Jan Nieuwenhuis. Woensdag 8 april wordt het Passiegedeelte van het Passie en Paasoratorium ‘Van liefde Ongekend’ uitgevoerd door Message o.l.v. Marius van der Kuijl. Voorganger is ds Marleen Kool.

Van liefde ongekend Op woensdagavond middenin de stille week concentreren we ons op het leven, lijden en sterven van Jezus Christus. We doen dit met het Passie gedeelte van het Paasoratorium ‘Van liefde ongekend’, gecomponeerd door Johan Bredewout met teksten van Hans de Ruiter. Het hele oratorium bestaat uit twee cantates: Lam Gods en Christus is waarlijk opgestaan. Bij de teksten is hoofdzakelijk uitgegaan van het Marcus evangelie. Kort en bondig vertelt hij. Zo wordt de lezer gegrepen door de ernst en betekenis van Jezus’ weg. Een weg van ongekende liefde: liefde voor zijn vrienden, voor wie Hij ontmoette op zijn weg, liefde zelfs voor zijn vijanden. Dat is het centrale thema van het oratorium: van liefde ongekend. De titel is ontleend aan het Engelse lied: ‘My song is love unknown’, van Samuel Crossman (1664). De lezingen zijn bewerkingen van teksten uit het Marcus evangelie en worden afgewisseld door gezongen commentaren en overwegingen.

Als rode draad door de drie vespers loopt het ene woord van de liefde waar het God om te doen is en wat in Christus gezicht en gestalte krijgt: ‘Heb God lief, je naaste als jezelf’.

NB: Nu de overheid de maatregelen om het corona-virus in te dammen verder heeft aangescherpt en verlengd tot en met in elk geval 6 april, zullen de vespers op 6, 7 en 8  april GEEN doorgang vinden.  (update 19-03-20)

 

Theoloog des Vaderlands

Geplaatst op 25 februari 2020

‘Ik zoek een weg die bijdraagt aan een vruchtbare wereld én tegelijk aanbidding is’

aldus Stefan Paas, theoloog en publicist. Hij geldt als een van de belangrijkste denkers over missionaire vraagstukken in Nederland. Hij is hoogleraar missiologie en interculturele theologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en hoogleraar missiologie aan de Theologische Universiteit Kampen en was in het afgelopen jaar “theoloog des vaderlands”. 

Stefan Paas zal op woensdag 25 maart in Baarn spreken over voor welke uitdaging de geloofsgemeenschappen staan in de maatschappij. Hoe relevant kunnen of moeten we zijn? Wat vraagt het van ons wanneer de kerk steeds meer een plaats in de marge van de samenleving heeft?

NB: In navolging van de maatregelen die de overheid heeft genomen tegen verspreiding van het corona-virus heeft het Uitvoerend Bestuur van de Raad van Kerken besloten, deze inspiratieavond te verplaatsen naar een latere datum. Zodra in overleg met de spreker een nieuwe datum bekend is zal deze in de agenda worden opgenomen.

Oecumenische Vespervieringen 2020

Geplaatst op 25 februari 2020

Gedurende de Stille Week (de week voor Pasen), vinden dit jaar de oecumenische vespers plaats in de Paaskerk aan de Oude Utrechtseweg. Deze meditatieve vieringen zijn op 6, 7 en 8 april om 19:30 uur.

De voorgangers komen uit de Pauluskerk, Nicolaaskerk (parochie van de HH. Martha en Maria) en de Paaskerk.

De diensten op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag worden in de afzonderlijke kerken gehouden. Zie ook de Agenda.

NB: Nu de overheid de maatregelen om het corona-virus in te dammen verder heeft aangescherpt en verlengd tot en met in elk geval 6 april, zullen de vespervieringen op 6, 7 en 8 april  GEEN doorgang vinden. (update 19-3-20)