20 nov, 2020

Volkskerstzang “anders” 2020

Dit jaar helaas geen overvolle Maria Koninginkerk op 20 december.

Vanwege de geldende corona-maatregelen is de commissie Volkskerstzang in goede samenwerking met RTV Baarn druk bezig met de voorbereiding van een uitzending op de lokale televisie. Uiteraard zal hierbij de lezing door de burgemeester en een overdenking door één van de Baarnse voorgangers niet ontbreken. Dit jaar zal mevr. Wil van Markus, voorganger bij het Apostolisch Genootschap de overweging uitspreken. Muziek zal natuurlijk ook een belangrijk onderdeel zijn van de uitzending, waaronder een compilatie van de afgelopen jaren met de Eemzangers, het Kinderkoor o.l.v. de onlangs overleden Siem Keijzer en Crescendo.

Zodra meer details bekend zijn, zullen die worden gepubliceerd. Houdt u deze website en de Baarnsche Courant in de gaten.

Uitzending via de volgende kanalen: KPN 1304, Ziggo Digitaal 42, Ziggo Analoog 45.

Zondag 20 december, 19:30 uur.

Het KerstLicht door Corona heen

20 nov, 2020

Oecumenische Oudejaarsviering 2020

Traditiegetrouw biedt de Raad van Kerken-Baarn op 31 december in een korte viering gelegenheid voor een moment van terugkijken, stilstaan en bezinning rond de overgang naar het nieuwe jaar. Dit jaar een “beladen” activiteit. Want hoe kijk je terug op een jaar vol maatregelen, beperkingen, aanpassingen….En kunnen we hoopvol het nieuwe jaar tegemoet zien? Wat is daarbij onze leidraad?

Ds. Wouter Klouwen, predikant van de hervormde wijkgemeente Pauluskerk, gaat voor in deze dienst, welke om 17 uur begint in de Paaskerk aan de Oude Utrechtseweg.

Het thema luidt: Hopen en Verwachten.

Bij het ingaan van de landelijke lockdown op 15 december heeft de Paaskerk besloten in solidariteit met de samenleving eveneens in lockdown te gaan. Dit betekent dat bij de Oudejaarsviering geen publiek aanwezig zal kunnen zijn.

De viering zal daarom online worden uitgezonden op http://www.kerkomroep.nl (kies Baarn>Paaskerk>31 december) en via RTV Baarn, te ontvangen via: KPN 1304, Ziggo Digitaal 42, Ziggo Analoog 45).

U vindt hier de liturgie om thuis mee te vieren: Oudejaarsdienst RvK Baarn 2020, beschikbare liturgie

Als collectedoel bij deze viering is gekozen voor de Voedselbank Gooi en Omstreken. Aangezien een fysieke inzameling niet mogelijk is, vragen wij u een gift ten behoeve van dit doel over te maken naar de Raad van Kerken-Baarn: NL 84 INGB 000 400 354 1 onder vermelding van: “Voedselbank Gooi en Omstreken”

17 okt, 2020

Dierbaren gedenken in corona-tijd

De maand november is een maand van namen noemen en van lichten ontsteken.

Een tijd van gedenken: onze dierbare doden.

Het gebeurt op begraafplaatsen, thuis en in kerken. In deze tijd kan veel niet doorgaan of moet het anders. Digitaal of in eigen kring thuis. De kerken hebben hier ook opnieuw over nagedacht. Een avond van gedenken met medewerking van de Baarnse Bach Cantorij moest vanwege de coronamaatregelen worden geannuleerd. We hebben gezocht naar een alternatieve vorm. Want juist deze tijd vraagt om verbinding, om troost. Afscheid nemen van een dierbare is voor veel mensen zo anders verlopen. Soms kon er helemaal geen afscheid worden genomen. Dit heeft gevolgen voor hoe mensen met hun verlies en verdriet leven.

Open Paaskerk

Op zondagmiddag 1 november, een dag voor ‘Allerzielen’ bent u tussen 14 en 16 uur welkom in de Paaskerk aan de Oude Utrechtseweg 4 in Baarn.

Om een kaarsje aan te steken. Een naam te noemen of op te schrijven. Van uw dierbare, dit jaar of al eerder gestorven.

Om even te zitten en te luisteren naar Troostmuziek. Diverse Baarnse musici spelen muziek die hen raakt en troost. Er worden troostliederen gezongen door solisten of door een paar mensen samen.

In de kerk zijn gastheren en vrouwen aanwezig om alles goed en veilig te laten verlopen.

Er zijn steeds 30 stoelen beschikbaar.

Via de kerkomroep kunt u de muziek thuis ook beluisteren en zien. (kies voor resp: Baarn – Paaskerk – 1 november)

Viering

Om 17:00 uur is er een korte meditatieve viering georganiseerd vanuit de Raad van Kerken.  Marleen Kool, predikant van de Paaskerk, leidt deze viering. Vincent de Lange uit Amsterdam, tenor, componist en cellist, verzorgt de muzikale invulling. Met zijn cello begeleidt hij zijn eigen zang. Puur en sereen.      Ieder is welkom om even stil te staan, voor rust en ruimte om te gedenken.

Vanwege het maximaal toegestane aantal van 30 mensen is het nodig om u van tevoren aan te melden. Dat kan via de scriba van de Paaskerk

Vind u het fijn als de naam van uw dierbare in deze viering genoemd wordt, dan kunt u dit doorgeven per mail: marleenkool76@gmail.com.

Deze viering wordt live uitgezonden op radio en TV door RTV Baarn.

Troostwandeling

In het Baarnse Bos rond de Grote Kom kunt u een Troostwandeling maken. Onderweg treft u liedteksten en gedichten, die mensen in Baarn tot troost zijn. Er is een ritueel, een beeld of een vraag om over te mijmeren. U kunt dit gedurende de dag doen wanneer u wilt.

Heeft u een bepaald troostlied of gedicht en wilt u dit delen, stuur dit dan ook graag in naar bovengenoemd mailadres van ds. Kool.

Deze wandeling is ook op 22 november te maken; de dag waarop in de Protestantse Kerken als vanouds Gedachteniszondag wordt gevierd.

 

28 sep, 2020

# 500 Kinderen

De Raad van Kerken-Baarn ondersteunt van harte het initiatief vanuit de Haagse Gemeenschap van Kerken om aandacht te vragen voor de opvang van 500 minderjarige vluchtelingenkinderen uit Griekenland. Aan de kerken die beschikken over een luidklok is gevraagd op dinsdag 29 september ook 500 seconden de klok te luiden.


Haagse Gemeenschap van Kerken luidt noodklokken voor vluchtelingenkinderen Griekenland

Op dinsdag 29 september om half tien ’s ochtends luiden de kerkklokken rond het Plein in Den Haag acht minuten en 20 seconden

Acht minuten en 20 seconden, dat is precies 500 tellen. 500 is het aantal minderjarige asielzoekers dat Nederland op zou moeten nemen uit vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden. Dat vinden meer dan 100.000 ondertekenaars van de petitie #500kinderen (www.500kinderen.nl), 173 gemeenten en 5 provincies, net als vele kerken, artsen, wetenschappers, (oud)politici van alle kleuren, prominenten, de groep voormalig onderduikkinderen en vele mensenrechten- en noodhulporganisaties.

Om half tien overhandigen 12 organisaties, waaronder VluchtelingenWerk, Defence for Children, Stichting Vluchteling en Kerk in Actie, deze petitie aan de woordvoerders asiel & migratie van de Tweede Kamer.

Ds. Derk Stegeman van de Protestantse Kerk Den Haag zegt: “We hopen dat onze noodklokken niet alleen op het Plein maar in heel Nederland te horen zullen zijn, en dat veel plaatselijke kerken dit gebaar over zullen nemen. Op een ander moment van de dag willen we vanuit de Haagse Gemeenschap van Kerken ook een wake houden. Waken, dat betekent voor mij wakker zijn, alert blijven en oog hebben voor mensen in nood. Waken is een verbindend gebeuren: iedereen, christelijk, anders religieus of niet-religieus kan eraan meedoen en wakker blijven, waken. Laten we ons hart openen voor de kinderen uit Griekenland!”

Luid de klokken – open de kerk

26 mei, 2020

Zin in Pinksteren

Pinksteren is bij uitstek een weekend om uit te vliegen: de natuur in, kamperen, een festival bezoeken. Misschien zet je ergens een tent op, de caravan met corona-proof sanitair. Trek je erop uit met een bootje. Even de vrijheid proeven. En ja, de terrassen gaan weer open. Maar dit jaar geen Pinkpop. Veel feestruimte is er nog niet in onze anderhalve meter samenleving.

De vogels vliegen als altijd en we horen ze vrolijker fluiten dan ooit. Nu zoveel op slot is of deels ‘on hold’ staat, troost en inspireert de natuur met alles wat in beweging blijft. Niet voor niets is de vogel een symbool dat verbonden is met het traditionele Pinksterfeest. De duif in de bijbelverhalen; een vogel die je inspireert vrij mee te waaien op de wind, enthousiast iets nieuws te beginnen. Of even stil te zweven en te bedenken wat jou gaande houdt. Muziek. Gesprek. Verlangen. Kunst. Liefde. 

Zin in Baarn biedt rond Pinksteren u en jou de mogelijkheid aan te haken bij het feest van de geest. Op verschillende plekken ligt onze vrije-vogel-flyer. Met een kleurrijke vogel, een gedicht en een beschrijving om een duif te vouwen. Ook aan huis gebonden kan deze vogel vliegen.

Voor wie er Eerste Pinksterdag 31 mei 2020 op uitgaan: de Paaskerk en het plein ervoor zijn open vanaf 11 uur. Voor muziek die inspireert, voor vogels die even willen neerstrijken. Alles volgens een veilig protocol. Kijk op www.zininbaarn.nl voor het programma en de muzikanten. En neem uit een van de Baarnse winkels of bibliotheek de flyer mee. Voor meer info: Christine van den End (06-49718486)