23 dec, 2013

Kerstgroet

Twee meisjes van de scouting met een stok waaraan een lantaarn hangt. Ze brachten het vredeslicht binnen tijdens de Volkskerstzang in De Trits. Het was voor mij één van de mooie momenten tijdens de inspirerende volkskerstzang.
Het licht was in Bethlehem ontstoken en via een vlucht naar Wenen gebracht. Toen is het verder, over land, naar onder meer Utrecht gekomen. Nu brandt het op verschillende plaatsen. De symboliek is duidelijk: Kerstmis betekent licht en vrede op alle plaatsen. Het is ook als een wenslicht te zien, veraf en dichtbij.

Je zou zo op zoveel plaatsen meer vrede en verzoening willen zien, of minstens begrip voor het anders zijn van de ander.

Ik wens dat wij ook in Baarn zo’n lichtwens in vervulling kunnen laten gaan en dat de verkonding van het Kind in de kribbe de weg wijst, ook in 2014.
Vredevolle dagen, daarom, voor wie dit leest.

René van den Beld
voorzitter Raad van Kerken – Baarn

10 dec, 2013

De Raad van Kerken bedankt

RvK-Bedankbloemen 2013Vele mensen zetten zich voor de Raad van Kerken – Baarn in vanuit werkgroepen en commissies. De Raad vond de adventsperiode een mooie aanleiding deze mensen eens in de bloemen te zetten.

Ook diverse winkeliers in het centrum van Baarn dragen hun steentje bij, door trouw de aankondigingen van Café Pensée in hun etalage te hangen.
Bedankt sigarenspeciaalzaak Papo, groentewinkel Brölman, Van Kooy Tweewielers, notenwinkel C’est Bon, Fine Things, Principe Mannenmode, Drukkerij Bakker, smulwinkel De Smaecken van Hamelink, Lala Atelier / Gouden Naald, stofleverancier Het Capiton van de Brink, viswinkel ’t Lachende Visje en cafetaria Hartje Baarn!

1 nov, 2013

Baarnse naar Assemblee Wereldraad

Momenteel vindt in Busan, Zuid-Korea de tiende Assemblee van de Wereldraad van Kerken plaats. De Baarnse Simone Poortman neemt daar op speciale uitnodiging aan deel. Zij is, met andere initiatiefnemers van een netwerk van gehandicapte mensen, gevraagd haar visie uit te dragen. Die visie is om duidelijk te maken dat een gemeenschap geen volledige gemeenschap is, wanneer zij mensen met een handicap niet volledig in zich opneemt. Simone en haar netwerk gaan voorlichting geven, onder meer door het tonen van een film waarin het leven vanuit het perspectief van een gehandicapte wordt getoond. Speciale aandacht is er voor het thema vrouw en handicap. Lees hier wat zij over haar ervaringen schrijft.

Het netwerk van Simone vindt haar oorsprong in de observatie bij haar eerste deelname, dat allerlei groepen uit de samenleving bij de Wereldraad van Kerken betrokken waren – behalve mensen met een handicap. Inmiddels is daar, mede dankzij het netwerk, verbetering in opgetreden. Er is echter nog veel (missiewerk) te doen.

Op 22 januari 2014 zal Simone Poortman de jaarlijkse Oecumenelezing van de Baarnse Raad van Kerken houden, over de resultaten van deze Assemblee.

8 aug, 2013

Kerkelijke gelukwens bij het einde van de Ramadan

Donderdag 8 augustus werd ook in Baarn door de moslimgemeenschap het einde van de Ramadan gevierd met het Suikerfeest. Ter gelegenheid hiervan bracht een kleine delegatie van de Raad van Kerken – Baarn om 7.00 uur een bezoek aan de moskee aan de Bremstraat in Baarn om de leden van de islamitische gemeenschap te feliciteren.

Voorzitter René van den Beld en secretaris Karin Frissen van de Raad van Kerken – Baarn waren al vroeg bij de moskee aan de Bremstraat aanwezig. Al jarenlang is het gebruik dat een delegatie van de Raad van Kerken de moslimgemeenschap na hun ochtendgebed bij het einde van de Ramadan feliciteren:

“Namens de Raad van Kerken in Baarn wens ik u geluk met het afsluiten van de Ramadan en toon ik u ons respect. Ook aan hen die in deze periode praktisch en geestelijk leiding geven aan uw gemeenschap. Het is een periode van onthouding van vocht en voeding, voor sommigen meer of voor anderen minder. Niemand is tot het voor hem of haar onmogelijke gehouden, zo lees ik in uw commentaren bij de Ramadantraditie.

Tijdens de Ramadan, de negende maand van uw jaartelling, wordt de diepe betekenis benadrukt dat een mens, zeker een gelovig mens, zich oefent in de eerbied voor Allerhoogste, de Schenker van het leven. Zoals Jezus ook leert: “Maak u geen zorgen over het eten en drinken dat u nodig hebt om te leven en over de kleren voor het lichaam. Is het leven niet belangrijker dan voedsel en het lichaam belangrijker dan kleding? ….” (Mattheus 6)
Deze verdieping leidt u tot het vermeerderen van goede daden, het terugdringen van zondig gedrag en vanuit getoond berouw tot een opnieuw beginnen.

Het Suikerfeest vormt van dat begin de vrolijke start. Zoals vroeger (en nog wel) veel christenen met Kerst thuis willen zijn, zorgen miljoenen moslims, vaak kosten noch moeite sparend, ervoor dat ze – vaak van heinde en verre komend – thuis te zijn. Thuis is de familie waar ze het ABC van hun geloof hebben geleerd. In de huidige sterk geïndividualiseerde samenleving is dat voor menigeen nog maar moeilijk te begrijpen. U leeft de kracht van deze traditie aan velen voor.

Ook zult u en andere islamitische geloofsgemeenschappen de moderne ontwikkelingen op uw bord terugvinden en zeker niet alleen bij jongeren!
Wij delen met u dezelfde vragen: hoe bewaren we de eeuwenoude traditie en hoe doen we recht aan ontwikkelingen die, bij nader inzien, onze tradities niet bedreigen, maar van een andere benadering voorzien? Denk aan de positie van de vrouw of de plaats van de godsdienst in een moderne democratie. Er zijn nog lange wegen te gaan. Maar is dat niet altíjd de weg van iedere gelovige, om te blijven leren op de weg naar God?

Tijdens de Ramadan staat niet zozeer het niet-eten tussen zonsopgang en zonsondergang centraal, maar veeleer de Aanbidding. De aanbidding waar ook de oude kloostertradities ons op wijzen én, niet te vergeten, de psalmen van Israël! In het Latijn spreken we van Te Deum Laudamus (laten we God loven). Als wij, als christenen, u willen verstaan in de Ramadantraditie en van u willen leren, zullen we vooral de aanbidding tot een thema moeten maken binnen onze eigen godsdienstige traditie. Hier kunnen we elkaar vinden. Het vraagt om een blijvend ontmoeten van elkaar. Er valt nog veel te doen, van beide kanten!

Het heeft niet veel zin om breed uit te meten wat de verschillen zijn en de misverstanden op te schroeven. We belanden dan al snel in de politiek en de annexatie van godsdienst voor een politiek doel. Dat is de hele geschiedenis door het geval. Zo zult u ook ernstig verdrietig, misschien verscheurd zijn over wat er nu in het Midden Oosten gebeurt. Hoe gevoelens van een prille lente in een koude winter van tegenstellingen is veranderd. Hoe zal het weer lente worden en gaan zomeren voor allen van goede wil? Wij leven met u mee en bidden voor u.

Het is daarom wijzer om bij elkaar naar de diepere motieven te zoeken. Dan zullen we steeds uitkomen bij de samenhang tussen Salaam, de Sjaloom, en de Pax Christi – de vrede waarmee we de Allerhoogste dienen. Ik beperk me hier even tot de drie godsdiensten die Abraham als vader van het geloof hebben.

Daarom dank ik u voor de gelegenheid om hier te mogen spreken. Ik wens u een vrolijk en smakelijk Suikerfeest toe. Wij hopen dat onze tradities, juist in tijden van economisch crisis en wat dat verder inhoudt, ook in Baarn tot vrede in de lokale samenleving mogen dienen.”

Na het uitspreken van deze felicitatie kon men elkaar hartelijk de hand schudden en zich vervolgens te goed doen aan klaarstaande zoetigheden die het Suikerfeest zijn naam geven. Vervolgens spoedde men zich naar huis, waar de jongere generatie op bezoek gaat bij de oudere om samen het beëindigen van de Ramadan met gezelligheid en lekker eten te vieren.

19 jun, 2013

Steun Raad van Kerken voor buitenlandse kerkprojecten

De Raad van Kerken heeft, voor het vierde opeenvolgende jaar, een schenking mogen verdelen. Een mecenas die anoniem wil blijven, heeft via de Raad van Kerken € 12.000 beschikbaar gesteld. Dit bedrag diende verdeeld te worden over projecten in het buitenland, waarvoor één of meer lidkerken van de RvK zich al inzetten. Tot de criteria behoren: kleinschaligheid, geen of weinig overhead en praktische hulp biedend aan de minder bedeelde medemens.

De verschillende lidkerken dienden in totaal elf aanvragen in. Na toetsing tegen de criteria en een stemronde onder de leden, is besloten dat  het bedrag als volgt verdeeld zal worden:

  • € 2.500 naar Tanzania, naar het Bethsaide Centre for Health and Development voor de aanschaf van een Biochemistry machine (ingediend door de Doopsgezinde Gemeente);
  • € 1.800 naar Rehoboth, Namibië, voor het soepproject binnen een onderwijsproject (ingediend door de Maria Koninginkerk);
  • € 1.600 naar Tunesië voor vervoer, kleding en schoenen voor meervoudig gehandicapte kinderen die een zomerkamp in Bizerte bezoeken (ingediend door het Apostolisch Genootschap);
  • € 2.000 naar het Roemeense Peris om de wijkverpleegkundige hulp mogelijk te maken (ingediend door de  Pauluskerk);
  • € 2.500 naar Malawi voor de realisatie van een van de lokale gezondheidsposten die samen zal werken met het Muljane Mission Hospital (ingediend door de Calvijnkerk (zusterkerk van de Pauluskerk));
  • € 1.600 naar Mirpur, Dhaka in Bangladesh, voor verbetering van het schoolgebouw van het opleidingsinstituut Salvation Army Hearing Impairment School (ingediend door het Korps Eemland van het Leger des Heils).

De Raad van Kerken is verheugd dat zij dit fantastische gebaar kan maken!