Archief / Nieuws

RSS feed for this section

Pauluskerk op de Brink open

Geplaatst op 2 mei 2013

Lichtjeskandelaar open PauluskerkSinds begin november 2012 is de Pauluskerk op de Brink elke doordeweekse dag open. Mensen kunnen om allerlei redenen binnenlopen, om een poosje te mediteren, te bidden, en soms om even hun verhaal kwijt te kunnen. In de afgelopen tijd hebben veel mensen van die gelegenheid gebruik gemaakt.
Inmiddels heeft de Raad van Kerken van Baarn de kerkopenstelling onder haar hoede genomen.

Wij prijzen ons gelukkig dat er sinds kort een passende kaarsjesstandaard is voor kleine kaarsjes, die bezoekers kunnen aansteken. De standaard is door Baarnse kunstenares Winnifred van Rossum speciaal voor de Pauluskerk ontworpen. Mensen die in de kerk een gebed opzenden voor hun geliefde(n), kunnen nu ook een kaarsje aansteken als teken van hun gebed. Het branden van kaarsjes is een eeuwenoude traditie. Reeds in de tabernakel werden er lichtjes ontstoken en later, in de tempel in Jeruzalem, gebeurde dat nog steeds.

In het algemeen lukt het om de Pauluskerk van maandag t/m vrijdag open te houden van 10:00 tot 16:00 uur.

Er worden altijd mensen gezocht om een dagdeel (3 uur) op de kerk te passen. Het is een ontspannen manier om iets aan kerkenwerk te doen. Heeft u daarin interesse,
neemt u dan contact op met: mw. G. Hoekveld (gerdahoekveld (@) gahoekveld.demon.nl

Eerste Paasjubel trekt veel mensen

Geplaatst op 1 april 2013

Paasjubel Raad van Kerken 31 maart 2013

Zondagmorgen, 1e Paasdag, vond om 8:30 uur op de Brink de eerste Paasjubel van de Raad van Kerken plaats. Een groot koor gevormd door ruim 85 mensen luidde, begeleid door blazers van Crescendo, op het grasveld tussen de Pauluskerk en de Brink het begin van Pasen in. In twee repetities hadden leden van verschillende koren enkele bekende liederen meerstemmig ingestudeerd. Dit onder de leiding van Kees de Bruijn, die ook de arrangementen voor Crescendo had geschreven.

Voorzitter Van den Beld spreekt de verzamelde toehoorders toePrecies om 8:30 uur werd met zingen begonnen, terwijl er steeds meer toehoorders aan kwamen lopen. Veel Baarnaars kwamen naar de Brink om met dit zangfestijn het Paasfeest te beginnen. In de totaal 30 minuten durende bijeenkomst sprak de voorzitter van de Raad van Kerken – Baarn, ds René van den Beld, zijn Paaswens uit, die hij vergezeld liet gaan van het gooien van een rauw ei! Gerrie Overweel las het gedicht “Op de eerste dag” van Sytze de Vries.

Het door het koor gezongen “Laudate omnes gentes, laudate Dominum” kon door veel toehoorders van harte worden meegezongen en het Halleluja van G.F. Händel was weer de moeite van het beluisteren waard. Samen met de bezoekers werden natuurlijk ook bekende paasliederen gezongen, zoals “U zij de glorie”.

Dat het een bijzondere eerste Paaszondag was, liet ook het weer merken, toen het zelfs begon te sneeuwen.
Na afloop werd iedereen uitgenodigd voor een kop koffie met paasbrood in de Herberg van Paulus. En dat liet iedereen zich goed smaken. Vervolgens was er tijd genoeg om de paasdag op eigen wijze voort te zetten.

Paasjubel 31mrt13 t

Voorstelling ‘Op het Leven’ groot succes

Geplaatst op 25 maart 2013

OpHetLeven

Zondagmiddag 24 maart vond er een vrolijke theatervoorstelling plaats in de Paaskerk. “Op het Leven” is een verhalen- en liedjesvoorstelling door Kees Posthumus met Juul Beerda op accordeon en piano. Verhalen ontsproten aan het leven van Mozes, Jezus en Mohammed.

Juul Beerda verklapte dat hij getracht had geprobeerd medewerking te krijgen van actueel bekende personen vanuit de drie geloofstradities, maar allen hadden argumenten om niet te komen. Gelukkig maar, want Kees Posthumus vertelde op verrassende wijze over de moeder van M., J. en M., oftewel Mozes, Jezus en Mohammed.
Tot plezier van de aanwezigen kregen enkele bekende kerstliederen een andere tekst, of werden bekende volksliedjes voorzien van een stukje kerstverhaal.

Het verhaal over een oudere broer die jaloers is omdat de jongste alvast vertrekt en de bloemetjes buiten zet herkent iedereen, maar ditmaal is het verhaal niet uit de bijbel, maar uit de Koran. Ook het verhaal waarin een broer zijn andere broer in de waterput achterlaat om met diens vrouw te trouwen, leek op dat van Jozef maar was het niet. Van verhalen kun je leren. Wat te denken van een bekend verhaal uit de Koran over een trouwerij waarin een van de gasten mee mag feesten omdat hij zo rijk gekleed is, maar niet om wie hij is.

Uit de inhoud van de symbolische potten met matzes, baklava en Hollandse kaasblokjes worden gemengde joodse “falaffelballetjes” gemixt, maar vergeet niet de Hollandse vlaggetjes eruit te halen want die prikken. En natuurlijk konden enkele joodse moppen niet ontbreken, zelfs al gingen zij over doodgaan.

De vrolijke stemming leidde ertoe dat de toehoorders eenvoudig te verleiden waren om het slotlied, met aansprekende en verbindende teksten, mee te zingen.
Na afloop bleven velen voor een drankje en een lekker hapje om na te praten.

Organisator Raad van Kerken – Baarn is ervan overtuigd dat, door op een dergelijke ontspannen manier meer over elkaars godsdienst te weten komen er overeenkomsten ontdekt worden, terwijl ook verschillen kunnen blijven bestaan.

Uitwisselingsbezoek Velké Meziříčí

Geplaatst op 8 maart 2013

De Raad van Kerken – Baarn onderhoudt al 23 jaar een warme band met leden van de Evangelische kerk van de Boheemse Broeders in Velké Meziříčí. Jaarlijks zijn er uitwisselingsprogramma’s en dit jaar zal dat in Baarn zijn. Van 23 t/m 27 mei 2013 zijn Tsjechische gasten uitgenodigd om deel te nemen aan activiteiten die raakvlakken hebben met het Baarnse kerkelijk leven.

Het zal dit keer een in veel opzichten muzikaal weekend worden. Op zaterdagavond 25 mei is er een oecumenische viering in de Maria Koninginkerk, met als thema: Hoe ervaar ik mijn Christen-zijn.

Lijkt het u leuk om Tsjechische gasten te logeren te hebben? Of om zelf deel te nemen aan wat activiteiten? Bent u benieuwd naar het totale programma? Of naar wat mensen inspireert die al vele jaren bij de contacten betrokken zijn? Kom dan op dinsdagavond 23 april naar de voorbereidingsavond.

Café Pensée over de geldcrisis

Geplaatst op 1 maart 2013

Wat doet de kerk nu er een financiële crisis is? Ds. Marjan van der Burg – Los houdt over dit thema een inleiding op de gedachtewisseling.

De kerk heeft eeuwenlang ervaring met diverse soorten crises. Tegenspoed, rampen, oorlog – in de geschiedenis heeft de kerk er mee te maken gehad en zich er op bezonnen wat te doen in tijden van crisis. Die bezinning is gebaseerd op de Bijbelse traditie vol verhalen. Daarin staan handreikingen voor de inrichting van de goede maatschappij; hoe om te gaan met rijkdom en armoede? Wat zijn rechtvaardige verhoudingen van mensen onderling?

In de Bijbel worden geloof en levensstijl uitdrukkelijk met elkaar verbonden.

Uit de rijke traditie van Jodendom en christendom is over dit soort onderwerpen veel wijsheid te putten. Zelfs het renteprincipe wordt zowel in Jodendom, christendom en de islam van grote vraagtekens voorzien.

In de inleiding gaat het vooral over hoe er in de Bijbelse traditie tegen rijkdom, armoede en crisis aangekeken wordt en wat de kerk in deze tijd positief kan bijdragen. Is dat naïef? In de Bijbel worden rijkdom en bezit niet zelden als zegen ervaren, maar óók als een risico voor immoreel gedrag. Hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Aan moralistisch spreken bestaat bij velen, terecht, geen behoefte, maar over zienswijzen des te meer. Het belooft een actuele gedachtewisseling te worden.

Voor velen wordt het al gewoonte om in het maandelijkse Café Pensée met elkaar over de diverse thema’s van gedachten te wisselen. Ondertussen is er muziek en is de bar open. Café Pensée is een initiatief van de Raad van Kerken – Baarn. Het vindt plaats van 16.30 tot 18.00 uur in Theatercafé de Speeldoos, Rembrandtlaan 35 in Baarn. Iedereen is welkom.