Archief / Nieuws

RSS feed for this section

Schatgraven in Baarn

Geplaatst op 30 november 2017

Een serie gespreksavonden over God en geloven in deze tijd. 

Predikanten en voorgangers in Baarn bieden net als vorig seizoen gezamenlijk een gesprekskring aan voor ieder met interesse in zingeving, religie en christelijk geloof èn zin om daarover met andere mensen in gesprek te raken.  Uitgangspunt dit seizoen is het onlangs verschenen ‘Alles voor allen’, een nieuwe catechismus van Huub Oosterhuis. Een bundeling inspirerende meditaties met voortdurende aandacht voor de dialoog tussen vragen van vandaag en de Schrift, nadruk op solidariteit en medemenselijkheid. Dit alles enigszins geordend naar de klassieke dogmatische indeling God, Jezus, geloof, kerk.

De voorgangers van verschillende kerken nemen ieder een avond voor hun rekening. Zij kiezen een thema, een aantal hoofdstukken uit het boek en een manier om over dat thema met elkaar in gesprek te raken. Tot en met juni 2018 is er maandelijks een bijeenkomst. Kijk voor de data, locaties en onderwerpen in de agenda.

Voor deelname aan één of meerdere avonden kunt u zich wenden tot: marleenkool76@gmail.com of jjvanoord001@hetnet.nl, of de predikant/ voorganger van uw gemeente.

Oudjaarsdienst 2017

Geplaatst op 28 november 2017

Op 31 december bent u van harte uitgenodigd om de Oudjaarsviering bij te wonen in de Pauluskerk.

Een bijzondere zondag zo op de grens van oud en nieuw. Een moment om even stil te staan bij de tijd waarin wij leven.

Voorganger is ds Jos van Oord. De overdenking is gebaseerd op Openbaring 21: 5-6, waar Johannes droomt en een visioen heeft en de stem van God hoort: Zie ik maak alles nieuw. Het is voltrokken! Ik ben de alfa en de omega; het begin en het einde. Wie dorst heeft geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft.

Aanvang van de dienst: 19:00 uur

 

Zinnige Zondagmiddag met Stevo Akkerman

Geplaatst op 11 november 2017

HET KLOPT WEL MAAR HET DEUGT NIET

Zondag 21 januari 2018 organiseert de Raad van Kerken Baarn voor de derde keer een ‘Zinnige Zondagmiddag’. Dit keer met journalist en Trouw-columnist Stevo Akkerman voor de lezing en Tafelkoor Oeps voor de muzikale omlijsting.

Akkerman ontving onlangs de J.L Heldringprijs 2017, de prijs voor de beste columnist.  Sinds 2016 schrijft hij driemaal per week een column voor dagblad Trouw, waarin hij ‘afgewogen analyses geeft van wat politici, partijen en gewone mensen beweegt’, aldus de jury. 

Hij pretendeert niet alles het beste te weten, maar houdt van de nuance, het enerzijds-anderzijds. In Baarn zal hij het hebben over de verdwijnende maatschappelijke moraal.

Zijn er nog idealen?

Is er nog ruimte voor de persoonlijke bezieling, en dus ook voor morele verantwoordelijkheid? In onze bedrijven en instellingen? In de accountancy, onderwijs, de zorg? Bij onszelf? Welke rol speelt de politiek daarbij? Durven onze politici nog te streven naar een rechtvaardige samenleving? Of schrikken ze terug voor alles wat zweemt naar idealen, uit angst voor wat al snel ‘moralisme’ heet? Stevo Akkerman sprak hierover met kopstukken uit alle geledingen van de maatschappij en schreef er een boek over, ‘Het klopt wel maar het deugt niet’ , waarvan inmiddels de derde druk verscheen.

Na de lezing van Akkerman is er tijd om met hem en met elkaar in gesprek te gaan over bezieling, moraal en meer wat ons beweegt. De middag wordt afgesloten met een eenvoudige maaltijd.

Van harte uitgenodigd om deze middag, 21 januari, inspiratie op te doen, over moraal en idealen na te denken, mensen te ontmoeten en samen te eten. In verband met de ruimte en de catering graag aanmelden, uiterlijk 14 januari  op: info@rvkbaarn.nl

Aanvang 15:45 uur; inloop met koffie en thee vanaf 15:30 uur;  maaltijd ca. 18.00 uur.

Locatie: Zalencentrum Het Brandpunt. Zie ook: http://www.rvkbaarn.nl/agenda

Entree: € 10,–, incl. koffie, thee, drankje, maaltijd (u kunt ter plekke betalen; er is geen pin)

 

Bach Cantorij Baarn 2018

Geplaatst op 9 november 2017

Het programma van de Bach Cantorij Baarn 2018 is bekend. Gedurende het jaar worden zes uitvoeringen gegeven bij vespers en Cantatediensten in verschillende kerken in Baarn.

Voor data, tijden en locaties, raadpleeg de Agenda.

Op 27 mei 2018 zal worden uitgevoerd: Het Magnificat van Johann Sebastian Bach, een muzikale interpretatie van de Bijbelse lofzang van Maria volgens het Evangelie van Lucas.
Het is een van Bachs bekendste vocale werken: een groots en veeleisend werk, voor solisten, een vijfstemmig koor en met alle voor Bach destijds beschikbare instrumenten. Het omvat 12 sterk uiteenlopende delen die ongewoon kort zijn. Daardoor duurt het werk in totaal niet meer dan een halfuur.
Het werk wordt gerekend tot Bachs oratoria. Thematisch gezien is het een canticum, een hymne uit de Bijbel.
Bach gebruikte maar zelden een vijfstemmige vocale bezetting. Het Magnificat is hierdoor en door het Latijn verwant aan de Mis in b. Samen met de Lutherse kleine missen en sanctussen zijn het de enige werken die Bach componeerde op Latijnse tekst. Voorganger is: Ds. Marleen kool

 

Volkskerstzang 2017

Geplaatst op 9 november 2017

Dit jaar vindt de Volkskerstzang plaats in de Maria Koninginkerk aan de Maatkampweg te Baarn. Uiteraard met de vaste onderdelen zoals kerstliederen zingen, het Kerstverhaal, een korte overdenking, medewerking van een bekende Baarnaar en het orkest van Crescendo. Traditiegetrouw zal ook dit jaar weer het Vredeslicht uit Israël door Scouts binnengebracht worden en aan de kerken worden uitgedeeld.
Datum: 17 december 2017. Aanvang 19:30 uur. De kerk is open vanaf 19:00 uur.