30 nov, 2017

Schatgraven in Baarn

Een serie gespreksavonden over God en geloven in deze tijd. 

Predikanten en voorgangers in Baarn bieden net als vorig seizoen gezamenlijk een gesprekskring aan voor ieder met interesse in zingeving, religie en christelijk geloof èn zin om daarover met andere mensen in gesprek te raken.  Uitgangspunt dit seizoen is het onlangs verschenen ‘Alles voor allen’, een nieuwe catechismus van Huub Oosterhuis. Een bundeling inspirerende meditaties met voortdurende aandacht voor de dialoog tussen vragen van vandaag en de Schrift, nadruk op solidariteit en medemenselijkheid. Dit alles enigszins geordend naar de klassieke dogmatische indeling God, Jezus, geloof, kerk.

De voorgangers van verschillende kerken nemen ieder een avond voor hun rekening. Zij kiezen een thema, een aantal hoofdstukken uit het boek en een manier om over dat thema met elkaar in gesprek te raken. Tot en met juni 2018 is er maandelijks een bijeenkomst. Kijk voor de data, locaties en onderwerpen in de agenda.

Voor deelname aan één of meerdere avonden kunt u zich wenden tot: marleenkool76@gmail.com of jjvanoord001@hetnet.nl, of de predikant/ voorganger van uw gemeente.

28 nov, 2017

Oudjaarsdienst 2017

Op 31 december bent u van harte uitgenodigd om de Oudjaarsviering bij te wonen in de Pauluskerk.

Een bijzondere zondag zo op de grens van oud en nieuw. Een moment om even stil te staan bij de tijd waarin wij leven.

Voorganger is ds Jos van Oord. De overdenking is gebaseerd op Openbaring 21: 5-6, waar Johannes droomt en een visioen heeft en de stem van God hoort: Zie ik maak alles nieuw. Het is voltrokken! Ik ben de alfa en de omega; het begin en het einde. Wie dorst heeft geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft.

Aanvang van de dienst: 19:00 uur

 

11 nov, 2017

Zinnige Zondagmiddag met Stevo Akkerman

HET KLOPT WEL MAAR HET DEUGT NIET

Zondag 21 januari 2018 organiseert de Raad van Kerken Baarn voor de derde keer een ‘Zinnige Zondagmiddag’. Dit keer met journalist en Trouw-columnist Stevo Akkerman voor de lezing en Tafelkoor Oeps voor de muzikale omlijsting.

Akkerman ontving onlangs de J.L Heldringprijs 2017, de prijs voor de beste columnist.  Sinds 2016 schrijft hij driemaal per week een column voor dagblad Trouw, waarin hij ‘afgewogen analyses geeft van wat politici, partijen en gewone mensen beweegt’, aldus de jury. 

Hij pretendeert niet alles het beste te weten, maar houdt van de nuance, het enerzijds-anderzijds. In Baarn zal hij het hebben over de verdwijnende maatschappelijke moraal.

Zijn er nog idealen?

Is er nog ruimte voor de persoonlijke bezieling, en dus ook voor morele verantwoordelijkheid? In onze bedrijven en instellingen? In de accountancy, onderwijs, de zorg? Bij onszelf? Welke rol speelt de politiek daarbij? Durven onze politici nog te streven naar een rechtvaardige samenleving? Of schrikken ze terug voor alles wat zweemt naar idealen, uit angst voor wat al snel ‘moralisme’ heet? Stevo Akkerman sprak hierover met kopstukken uit alle geledingen van de maatschappij en schreef er een boek over, ‘Het klopt wel maar het deugt niet’ , waarvan inmiddels de derde druk verscheen.

Na de lezing van Akkerman is er tijd om met hem en met elkaar in gesprek te gaan over bezieling, moraal en meer wat ons beweegt. De middag wordt afgesloten met een eenvoudige maaltijd.

Van harte uitgenodigd om deze middag, 21 januari, inspiratie op te doen, over moraal en idealen na te denken, mensen te ontmoeten en samen te eten. In verband met de ruimte en de catering graag aanmelden, uiterlijk 14 januari  op: info@rvkbaarn.nl

Aanvang 15:45 uur; inloop met koffie en thee vanaf 15:30 uur;  maaltijd ca. 18.00 uur.

Locatie: Zalencentrum Het Brandpunt. Zie ook: http://www.rvkbaarn.nl/agenda

Entree: € 10,–, incl. koffie, thee, drankje, maaltijd (u kunt ter plekke betalen; er is geen pin)

 

9 nov, 2017

Bach Cantorij Baarn 2018

Het programma van de Bach Cantorij Baarn 2018 is bekend. Gedurende het jaar worden zes uitvoeringen gegeven bij vespers en Cantatediensten in verschillende kerken in Baarn.

Voor data, tijden en locaties, raadpleeg de Agenda.

Op 27 mei 2018 zal worden uitgevoerd: Het Magnificat van Johann Sebastian Bach, een muzikale interpretatie van de Bijbelse lofzang van Maria volgens het Evangelie van Lucas.
Het is een van Bachs bekendste vocale werken: een groots en veeleisend werk, voor solisten, een vijfstemmig koor en met alle voor Bach destijds beschikbare instrumenten. Het omvat 12 sterk uiteenlopende delen die ongewoon kort zijn. Daardoor duurt het werk in totaal niet meer dan een halfuur.
Het werk wordt gerekend tot Bachs oratoria. Thematisch gezien is het een canticum, een hymne uit de Bijbel.
Bach gebruikte maar zelden een vijfstemmige vocale bezetting. Het Magnificat is hierdoor en door het Latijn verwant aan de Mis in b. Samen met de Lutherse kleine missen en sanctussen zijn het de enige werken die Bach componeerde op Latijnse tekst. Voorganger is: Ds. Marleen kool

 

8 nov, 2017

Café Pensée, 3 november 2017

De vrije wil of wat eten we vandaag?

Journalist en filosoof Rik Peters sprak vrijdag 3 november bij Café Pensée in Theatercafé de Speeldoos over de filosoof in de keuken. Zijn openingsvraag, welke vraag wordt er het meest gesteld in een gezin: “Moeder, wat vind jij van de vrije wil?” of “Wat eten we vandaag?” karakteriseerde de geestige de stijl van presenteren van Peters. Als een standup comedian hield hij het gehoor van Café Pensée bij de filosofische les. Zijn boekje “Verlichte kost” nam hij als uitgangspunt. Het interessante boekje behandelt de vraag waarom filosofen nauwelijks over voeding praten.

Dat wij ons nu zo druk maken over eten en vooral over wel of niet biologisch eten, is een nieuw fenomeen in de geschiedenis. We komen, nog niet zo lang geleden, uit een tijd waar het eten was: of honger lijden of eten wat de pot schaft. Nu, door de welvaart en tegelijk de vraag naar een goede gezondheid en duurzaamheid, voelen we ons gedwongen over voedsel en de wijze van bereiding na te denken. Maar zegt dat ook iets over het feit dat biologisch eten beter zou zijn dan wat de voedingsindustrie ons voorzet?

Peters heeft eens een proefje gedaan. In de ene hand hield hij een bekertje met biologische yoghurt en in de andere een met gewone yoghurt. Wat is lekkerder? Natuurlijk vond men de biologische lekkerder. Maar, beide bekertjes waren met gewoon bereide yoghurt gevuld. Peters wilde met dit soort voorbeelden aangeven of onze voorkeur óók niet tussen onze oren zit? 

En die filosofen dan?

Filosofen zijn denkers. De scheiding tussen lichaam en geest is eeuwenlang een axioma geweest. Het lichaam is “maar” poep en pies en een kleverig geheel vol met vocht. De geest maakt de mens tot mens en leidt hem tot grote hoogten. De filosoof Feuerbach heeft met zijn bekende uitspraak “de mens is wat hij eet” een wending aangebracht. Het aardse doen en laten maakt ons bewust van lichaam en geest als op elkaar betrokken.

Dan komt ook de vraag op: wàt eten we dan en wie kan het betalen, bio-industrie, biologisch of vegetarisch. De filosoof Rousseau heeft met zijn beroemde uitspraak “terug naar de natuur” ook de weg naar de vraag van eten en drinken gesteld, als een soort denkmodelletje. In zijn boek behandelt Peters nog meer filosofen. Hij noemt Plato, Socrates, Schopenhauer en Nietzsche. Frappant blijkt uit zijn onderzoek: de werkelijke vragen waar de filosofen mee bezig zijn liggen op het geestelijke vlak: wat is rechtvaardig, hoe richt je de staat in, wat is goed en wat is fout?

Peters bezorgde met zijn wijze van presenteren iedereen een boeiende middag, die werkelijk tot nadenken stemt. Hij stelde mensen voor de keuze: kies wat je wilt eten, maar denk er wel over na. Zijn manier van acteren paste goed bij de opzet van Café Pensée: een plaats voor de gedachtewisseling. Die kwam ook goed op gang bij de ruim veertig bezoekers.

Peters’ presentatie vormde een mooie opmaat tot de volgende Café Pensée, op vrijdag 1 december, wanneer professor J.C.Seidell – bekend van studies over obesitas – de vraag over voeding en maatschappelijke vraagstukken verbindt.