Archief / Nieuws

RSS feed for this section

Gastvrij Baarn: Ontmoetingsmaaltijden.

Geplaatst op 3 november 2017

Gastvrij Baarn organiseert vijf keer per jaar een ontmoetingsmaaltijd. Doel was én is om nieuwe Baarnaars – zij die uit hun moederland zijn gevlucht – in contact te brengen met gevestigde Baarnaars. Wij hopen dat dit integratie en kennis van het Nederlands bevordert en vereenzaming tegengaat. Met plezier kijken we terug op eerdere bijeenkomsten waar verrassende maaltijden werden voorgeschoteld. Ook ontbreken vaak muziek, zang of dans niet. Kleurrijk en verbindend; zo mogen we de mix van “nieuwe” en “oude” Baarnaars noemen. Terug naar home

Informatie over datum, tijd, locatie en aanmelden: Agenda

We kunnen altijd handjes gebruiken in de organisatie van de Ontmoetingsmaaltijden. Zo moet er worden gekookt, uitgeserveerd, opgeruimd en afgewassen. U kunt eenmalig of vaker helpen, maar alle hulp is welkom.

 

Uitwisselingsbezoek Tsjechië 2018

Geplaatst op 3 november 2017

In het voorjaar van 2017 was de Tsjechische predikante Markéta Slamova met haar gezin en een delegatie van  gemeenteleden op bezoek in Baarn.  Zij laat weten dat leden van de Baarnse geloofsgemeenschappen van 3 t/m 7 mei 2018 van harte welkom zijn om – al dan niet hernieuwd – kennis te maken met haar gemeente. De Evangelische Kerk van de Boheemse Broeders in Velké Meziříčí is een kleine gemeente van ca. 250 leden met een grote betrokkenheid op elkaar en de samenleving.

Gastgezinnen bieden onderdak en gedurende het verblijf zal worden kennis gemaakt met het kerk-zijn van deze gemeente in een land waar het merendeel van de bevolking zegt atheïst te zijn. Er worden gezamenlijke activiteiten ondernomen en een thema besproken. Nu is al bekend dat een bezoek aan Boskovice op het programma staat. Een middelgrote plaats in Zuid-Moravie met mooie kasteeltuinen en een Joodse Wijk. De nadruk ligt op inspiratie, verbroedering, vertrouwen en het delen van geloofservaringen; wat bindt ons, wat kunnen we van elkaar leren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jannie Terlouw, secretaris Raad van Kerken en coördinator Oost Europa Contacten via info@rvkbaarn.nl

Oecumenische Vespers Allerzielen

Geplaatst op 14 oktober 2017

Bijna iedereen steekt weleens een kaarsje aan voor een geliefd mens. Soms ter nagedachtenis aan iemand die overleed. Voor een zieke vriend. Voor een vriendin die wel wat extra aandacht kan gebruiken. In een mooi kapelletje ergens tijdens de vakantie. Of in een kerk in Nederland.

Op zondagmiddag 29 oktober kunt u zo’n kaarsje aansteken tijdens een bijzondere bijeenkomst in de prachtig gerestaureerde Nicolaaskerk. De Raad van Kerken organiseert dan een Oecumenische Vesper die in het teken staat van Allerzielen. Oorspronkelijk is Allerzielen een gedenkdag uit de rooms-katholieke traditie, die gevierd wordt op 2 november. Overledenen worden herdacht, er wordt een requiemmis opgedragen en vaak legt men bloemen bij het graf. Tijdens de vespers zal pastoor Joachim Skiba meer over deze traditie vertellen.

Ook de Bach Cantorij Baarn levert een belangrijke bijdrage aan deze viering. Bas Florian Just zingt een prachtige solo, Ich habe genug, en gehele cantorij voert daarna de Cantate Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir uit. Ds. Machteld van Woerden geeft een toelichting op deze cantate, die is geënt op Psalm 30: “Uit de diepten roep ik u, Heer. Heer, hoor mijn stem. Wees aandachtig, luister naar mijn roep om genade…”

Dichterlijke start van Café Pensée

Geplaatst op 8 oktober 2017

Op vrijdag 6 oktober ging het zevende seizoen van Café Pensée dichterlijk van start met de Baarnse en Soester predikant en dichteres Evelijne Swinkels. Zij werd ondersteund door Ingrid Gans, die de gedichten steeds als een song herhaalde. Dit versterkte als een echo de vaak ontroerend mooie gedichten.

“Manna voor de ziel” was het thema van deze eerste bijeenkomst van. Ook dit keer waren er zo’n vijftig bezoekers. Evelijne Swinkels begon met de tekst uit Exodus en legde daarbij het begrip manna uit. Het volk Israël werd uit het Egypte geleid, bevrijd. Maar in de woestijn ontstond al snel ontevredenheid over het voedsel dat uit de hemel neerdaalde. Vroeger was alles beter, werd de stemming bij het volk Israël.
Manna betekent het leren aanvaarden van wat je toevalt, dan ga je er anders mee om. Dan krijg je oog voor het wonderlijke in het leven. Zo vertelde Swinkels hoe ze als jong kind in de kerk genoot van de mooie woorden en de muziek die haar in de kerk toevielen. Ze begreep het niet, maar besefte dit gaat over iets dat ik mooi vind. De dichteres in haar werd langzaam geboren en gaandeweg de predikant.

Verder droeg zij voor uit haar dichtbundel Als mijn piano wil ik zingen. In december verschijnt haar tweede dichtbundel: Rafelranden van het licht. Ook hieruit droeg ze voor. In deze bundel staan ook gebeden die als een gedicht te lezen zijn. Onderwerpen die  langskwamen waren: vrouwen in de Bijbel, licht, boosheid, de troost van gestolde rouw, en als vrijzinnig predikant, Moeder God. Meerdere gedichten werden vervolgens schitterend door Ingrid Gans gezongen en omspeeld op gitaar, waardoor de teksten een extra dimensie kregen.

De bezoekers van Café Pensée zijn ongetwijfeld met manna, voedsel, voor hun ziel huiswaarts gegaan, gelet op het applaus en de vele enthousiaste reacties. René van den Beld, redactielid van Café Pensée, bedankte de Evelijne en Ingrid met woorden van de dichter Slauerhoff, die eens schreef: “In mijn gedichten wil ik wonen”. Het was dát gevoel dat deze middag door menigeen is ervaren. Wonen in mooie taal, die je verstand te boven gaat maar je ziel bekleedt.

Programma Café Pensée seizoen 17/18 bekend

Geplaatst op 6 september 2017

Het thema van dit zevende seizoen van Café Pensée is Voeding en voedsel.
Eten doen we iedere dag. Is er daarnaast  een andere, meer spirituele, voeding nodig om staande te blijven? In Café Pensée worden beide soorten voeding van verschillende kanten belicht. Het programma vindt u per bijeenkomst in de agenda. U kunt het ook downloaden.

Café Pensée is een plaats voor gedachtenwisseling, en daarmee voeding tot nadenken.