Home2020-07-20T20:44:04+02:00

Nieuws van de Raad van Kerken – Baarn

Kerkelijke gelukwens bij het einde van de Ramadan

Donderdag 8 augustus werd ook in Baarn door de moslimgemeenschap het einde van de Ramadan gevierd met het Suikerfeest. Ter gelegenheid hiervan bracht een kleine delegatie van de Raad van Kerken - Baarn om 7.00 uur een bezoek aan de moskee aan de Bremstraat in Baarn om de leden van de islamitische gemeenschap te feliciteren. Voorzitter René van den Beld [...]

8 augustus 2013|

Opnieuw prachtig resultaat Baarnse Vastenactie

Tijdens de vastentijd voorafgaand aan Pasen is het een oud gebruik om ter voorbereiding op het kerkelijke feest vier weken te vasten. Het doel van vasten is bezinning en solidariteit met mensen die in veel mindere omstandigheden moeten leven dan wij. Bij de wekelijkse vastenmaaltijden werd een sobere soepmaaltijd genuttigd. Het geld dat de deelnemers uitspaarden werd voor de Vastenactie [...]

7 juli 2013|

Steun Raad van Kerken voor buitenlandse kerkprojecten

De Raad van Kerken heeft, voor het vierde opeenvolgende jaar, een schenking mogen verdelen. Een mecenas die anoniem wil blijven, heeft via de Raad van Kerken € 12.000 beschikbaar gesteld. Dit bedrag diende verdeeld te worden over projecten in het buitenland, waarvoor één of meer lidkerken van de RvK zich al inzetten. Tot de criteria behoren: kleinschaligheid, geen of weinig [...]

19 juni 2013|

Pauluskerk op de Brink open

Sinds begin november 2012 is de Pauluskerk op de Brink elke doordeweekse dag open. Mensen kunnen om allerlei redenen binnenlopen, om een poosje te mediteren, te bidden, en soms om even hun verhaal kwijt te kunnen. In de afgelopen tijd hebben veel mensen van die gelegenheid gebruik gemaakt. Inmiddels heeft de Raad van Kerken van Baarn de kerkopenstelling onder haar [...]

2 mei 2013|

Eerste Paasjubel trekt veel mensen

Zondagmorgen, 1e Paasdag, vond om 8:30 uur op de Brink de eerste Paasjubel van de Raad van Kerken plaats. Een groot koor gevormd door ruim 85 mensen luidde, begeleid door blazers van Crescendo, op het grasveld tussen de Pauluskerk en de Brink het begin van Pasen in. In twee repetities hadden leden van verschillende koren enkele bekende liederen meerstemmig ingestudeerd. [...]

1 april 2013|