Home2020-07-20T20:44:04+02:00

Nieuws van de Raad van Kerken – Baarn

Voorstelling ‘Op het Leven’ groot succes

Zondagmiddag 24 maart vond er een vrolijke theatervoorstelling plaats in de Paaskerk. "Op het Leven" is een verhalen- en liedjesvoorstelling door Kees Posthumus met Juul Beerda op accordeon en piano. Verhalen ontsproten aan het leven van Mozes, Jezus en Mohammed. Juul Beerda verklapte dat hij getracht had geprobeerd medewerking te krijgen van actueel bekende personen vanuit de drie geloofstradities, maar [...]

25 maart 2013|

Uitwisselingsbezoek Velké Meziříčí

De Raad van Kerken - Baarn onderhoudt al 23 jaar een warme band met leden van de Evangelische kerk van de Boheemse Broeders in Velké Meziříčí. Jaarlijks zijn er uitwisselingsprogramma’s en dit jaar zal dat in Baarn zijn. Van 23 t/m 27 mei 2013 zijn Tsjechische gasten uitgenodigd om deel te nemen aan activiteiten die raakvlakken hebben met het Baarnse [...]

8 maart 2013|

Café Pensée over de geldcrisis

Wat doet de kerk nu er een financiële crisis is? Ds. Marjan van der Burg - Los houdt over dit thema een inleiding op de gedachtewisseling. De kerk heeft eeuwenlang ervaring met diverse soorten crises. Tegenspoed, rampen, oorlog – in de geschiedenis heeft de kerk er mee te maken gehad en zich er op bezonnen wat te doen in tijden [...]

1 maart 2013|

Oecumene -achterhaald of noodzaak?

Is eenheid iets van vroeger of blijft het een noodzaak? Op verzoek van de Raad van Kerken - Baarn zal Dr. Hans Kronenburg in het kader van de Week van de Eenheid een lezing houden over de bisschop binnen de protestantse traditie als symbool van eenheid. Op 30 januari is iedereen van harte welkom in de Herberg van Paulus. Eenheid [...]

18 februari 2013|