Home2020-07-20T20:44:04+02:00

Nieuws van de Raad van Kerken – Baarn

Kerstgroet

 | 

Twee meisjes van de scouting met een stok waaraan een lantaarn hangt. Ze brachten het vredeslicht binnen tijdens de Volkskerstzang in De Trits. Het was voor mij één van de mooie momenten tijdens de inspirerende volkskerstzang. Het licht was in Bethlehem ontstoken en via een vlucht naar Wenen gebracht. Toen is het verder, over land, naar onder meer Utrecht gekomen. [...]

23 december 2013|

De Raad van Kerken bedankt

 | 

Vele mensen zetten zich voor de Raad van Kerken - Baarn in vanuit werkgroepen en commissies. De Raad vond de adventsperiode een mooie aanleiding deze mensen eens in de bloemen te zetten. Ook diverse winkeliers in het centrum van Baarn dragen hun steentje bij, door trouw de aankondigingen van Café Pensée in hun etalage te hangen. Bedankt sigarenspeciaalzaak Papo, groentewinkel [...]

10 december 2013|

Baarnse naar Assemblee Wereldraad

 | 

Momenteel vindt in Busan, Zuid-Korea de tiende Assemblee van de Wereldraad van Kerken plaats. De Baarnse Simone Poortman neemt daar op speciale uitnodiging aan deel. Zij is, met andere initiatiefnemers van een netwerk van gehandicapte mensen, gevraagd haar visie uit te dragen. Die visie is om duidelijk te maken dat een gemeenschap geen volledige gemeenschap is, wanneer zij mensen met [...]

1 november 2013|

Kerkelijke gelukwens bij het einde van de Ramadan

 | 

Donderdag 8 augustus werd ook in Baarn door de moslimgemeenschap het einde van de Ramadan gevierd met het Suikerfeest. Ter gelegenheid hiervan bracht een kleine delegatie van de Raad van Kerken - Baarn om 7.00 uur een bezoek aan de moskee aan de Bremstraat in Baarn om de leden van de islamitische gemeenschap te feliciteren. Voorzitter René van den Beld [...]

8 augustus 2013|

Opnieuw prachtig resultaat Baarnse Vastenactie

 | 

Tijdens de vastentijd voorafgaand aan Pasen is het een oud gebruik om ter voorbereiding op het kerkelijke feest vier weken te vasten. Het doel van vasten is bezinning en solidariteit met mensen die in veel mindere omstandigheden moeten leven dan wij. Bij de wekelijkse vastenmaaltijden werd een sobere soepmaaltijd genuttigd. Het geld dat de deelnemers uitspaarden werd voor de Vastenactie [...]

7 juli 2013|