Home2020-07-20T20:44:04+02:00

Nieuws van de Raad van Kerken – Baarn

Gift Raad van Kerken helpt Malawi

De Raad van Kerken - Baarn heeft met een gift de diaconie van de Paulus- en Calvijnkerken gesteund. Met de gift, die het zelf-ingezamelde bedrag aanvulde, is een complete gezondheidspost in Malawi neergezet. Deze is in oktober 2013 geopend. Er zijn nu in totaal tien gezondheidsposten, die ongeveer 20 kilometer uit elkaar liggen. Per post worden de bewoners van zeven [...]

7 januari 2014|

Kerstgroet

Twee meisjes van de scouting met een stok waaraan een lantaarn hangt. Ze brachten het vredeslicht binnen tijdens de Volkskerstzang in De Trits. Het was voor mij één van de mooie momenten tijdens de inspirerende volkskerstzang. Het licht was in Bethlehem ontstoken en via een vlucht naar Wenen gebracht. Toen is het verder, over land, naar onder meer Utrecht gekomen. [...]

23 december 2013|

De Raad van Kerken bedankt

Vele mensen zetten zich voor de Raad van Kerken - Baarn in vanuit werkgroepen en commissies. De Raad vond de adventsperiode een mooie aanleiding deze mensen eens in de bloemen te zetten. Ook diverse winkeliers in het centrum van Baarn dragen hun steentje bij, door trouw de aankondigingen van Café Pensée in hun etalage te hangen. Bedankt sigarenspeciaalzaak Papo, groentewinkel [...]

10 december 2013|

Baarnse naar Assemblee Wereldraad

Momenteel vindt in Busan, Zuid-Korea de tiende Assemblee van de Wereldraad van Kerken plaats. De Baarnse Simone Poortman neemt daar op speciale uitnodiging aan deel. Zij is, met andere initiatiefnemers van een netwerk van gehandicapte mensen, gevraagd haar visie uit te dragen. Die visie is om duidelijk te maken dat een gemeenschap geen volledige gemeenschap is, wanneer zij mensen met [...]

1 november 2013|