Archief / Nieuws

RSS feed for this section

Geslaagde eerste Baarnse Kerkennacht

Geplaatst op 21 juni 2015

Na het carillonspel om 19:00 uur, opende de voorzitter van de Raad van Kerken, ds. René van den Beld, zaterdagavond 20 juni met enkele serieuze en humoreske woorden de eerste Baarnse Kerkennacht. Hierna verspreidde de groep aanwezigen zich, om zich te laten verrassen door de programma’s die door de diverse kerken en de Oudheidkamer werden aangeboden.

Tijdens het carillonspel van Bauke Reitsma trachtten de toehoorders te raden welke melodieën zij herkenden in zijn spel. Daarna ging de aandacht naar de openingswoorden van ds. René van den Beld, die meldde dat het voor het eerst was dat de Raad van Kerken – Baarn een dergelijke Kerkennacht organiseerde. Landelijk wordt deze al sinds 2007 gehouden. Hij was verheugd dat dit evenement gerealiseerd was. Daar bij deze eerste keer uitsluitend lidkerken van de Raad van Kerken betrokken waren, sloot hij niet uit dat bij een eventuele herhaling nog meer Baarnse geloofsgemeenschappen mee zouden doen. In zijn cabaretje liet hij Zombie, die zo veel van aanbiedingen hield, de kluts vinden. Niet bij Rinoceros, maar bij een derde gratis kopje koffie in de kerk.

Grote diversiteit
Nieuwsgierige bezoekers wisten daarna de zes locaties goed te vinden. Overal werden zij getroffen door het warme welkom. In elke kerk voelde men de liefde en toewijding waarmee geprobeerd was de diversiteit van de geloofsgemeenschap voor het voetlicht te brengen.

In de Pauluskerk besprak dr. Gerda Hoekveld het kleine etsje ‘De gesloten kerk’ van Rembrandt dat vol symboliek en kritiek bleek te zitten. Hier tegenover stelde zij een andere ets van de ‘Open Kerk’.IMG_1882

In de RK Nicolaaskerk was het een ‘feest’ om rond te lopen. Er brandden veel kaarsen. Er was bijvoorbeeld uitleg over de rozenkrans. Priester Baneke en diaken Nieuwenhuis gaven uitleg over de RK traditie van vijf keer per dag bidden. Behalve de biechtstoelen was ook de Dagkapel open, waar een mooie replica van het beeld van ‘Maria van Praag’ stond.

Tegenover de rijkdom van de Nicolaaskerk stond de stilte in de Doopsgezinde kerk waar toelichting werd gegeven op de mooie schilderijententoonstelling ‘Van Pasen naar Pinksteren’ van Corja Bekius. Bij elk schilderij was een gedicht of muziek.

In de Paaskerk vertelde Gerard van Midden over de “Musical Paulus” die volgend jaar in april uitgevoerd gaat worden. Het verhaal van Paulus is dan verweven in onze huidige drukke levensomstandigheden. Daarnaast was er in samenwerking met de RK Maria Koningin Geloofsgemeenschap een demonstratie hoe je in een bloemstuk een bijbelverhaal of kerkelijk moment kunt weergeven. Ook werden in de kerk kleine gebedsmomenten gehouden op de wijze van Taizé, waarin korte liederen worden gezongen.

IMG_1868Naar De Blinkert moest je toch je fiets of auto gebruiken. In de recreatiezaal zat het Leger de Heils Orkest te spelen. Al luisterend tussen de vaste bewoners kon van een kop thee of koffie genoten worden.

Bij Het Apostolisch Genootschap heeft het Districts Mannenkoor bijna de gehele avond gezongen. De inhoudelijke tekst van de liederen sprak de toehoorders zo aan dat er zelfs verzoeknummers werden gevraagd. Na het zingen was het gezellig om nog even iets te drinken en elkaar te ontmoeten.

Ook de tentoonstelling ‘Baarn Gelooft’ in de Oudheidkamer van de Historische Kring Baerne kon niet klagen over gebrek aan belangstelling en was een mooie aanvulling op het hele programma van de Baarnse Kerkennacht

100% geslaagd!
Geconcludeerd mag worden dat op alle locaties de interesse voor een bezoekje ruim aanwezig was. Veel bezoekers vonden het leuk om bij kerken, waar men al jaren aan de buitenkant langs loopt of fietst, nu binnen te kunnen kijken.

Het was bijzonder om de diversiteit te kunnen zien en te ervaren dat er ook veel overeenkomst is. De geloofsgemeenschappen waren enthousiast dat ze dit samen konden presenteren.

IMG_1863

Kerkennacht 2015: ook in Baarn!

Geplaatst op 1 juni 2015

De Kerkennacht is een tweejaarlijks oecumenisch evenement. In Nederland en ook in andere Europese landen openen tal van kerken en gebedshuizen hun deuren. Het idee van de Kerkennacht (of ‘Nacht der Kerken’) is afkomstig uit het buitenland. Met name in Duitsland en Oostenrijk trokken soortgelijke initiatieven tienduizenden bezoekers.

Kerkennacht folderOok in Baarn bieden we graag de gelegenheid om eens geheel zonder verplichtingen de diverse kerkgebouwen van binnen te bewonderen. De deelnemende kerken hebben een programma samengesteld waarmee u door middel van een ‘estafette-tocht’ de diverse kerken kunt bezoeken. Tijdens uw bezoek kunt u genieten van initiatieven die het karakter van de desbetreffende kerk typeren, of tijdens de doorlopende programmaonderdelen de kerk verder ontdekken. Tevens kunt u de tentoonstelling ‘Baarn Gelooft’ in de  Oudheidkamer van de Historische Kring Baerne bezoeken.

Het programma in Baarn start op de Brink, waar u kunt genieten van het Carillon. Vervolgens opent René van den Beld, voorzitter van de Raad van Kerken, de Kerkennacht met de cabareteske bijdrage Zombie zoekt de kluts. Daarna starten het estafette- en het doorlopende programma. U kunt kiezen welke kerken u bezoekt; de estafetteprogramma’s leiden u langs de bijzondere activiteiten.

Download de folder

Succesvol uitwisselingsbezoek uit Velké Meziříčí

Geplaatst op 20 mei 2015

Met voldoening mogen we terugkijken op een geslaagd weekend met onze Tsjechische gasten uit Velké Meziříčí, de partnergemeente van de Raad van Kerken. Veel Paaskerkers, maar ook leden van Maria Koninginparochie, Leger des Heils en Pauluskerk hebben op enig moment deelgenomen aan de activiteiten. Na een gezamenlijke ongedwongen start met een ontbijtje in de Laanstraat volgde een  bezoek aan drukkerij Bakker en stond het gezelschap “vers van de pers” dezelfde middag in de Baarnsche Courant.

Na een bezoek aan de Rioolwaterzuiveringsinstallatie in Amersfoort kijken we weer even met een andere blik naar ons zuivere  kraanwater. Wat een techniek en inventiviteit komt er aan te pas om het zover te krijgen!!

Op vrijdagavond is er op een interactieve manier “gespeeld” met het thema Gastvrijheid. Zowel in het Nederlands als in het Tsjechisch werd een aantal stellingen getoond. Wie het er mee eens was kon dat tonen door over de “lijn” te stappen. Zo stonden twee groepen letterlijk en figuurlijk tegenover elkaar. En natuurlijk mocht je je keuze en mening verdedigen. Jacques Roeleveld en Veronica Selleger hadden dit geweldig voorbereid. Later op de avond konden de aanwezigen wat genuanceerder en meer in teamverband te werk. De vraag was: “Gastvrij zijn voor asielzoekers, vluchtelingen, allochtonen is: een bedreiging of: een verrijking”. Op een gekleurd briefje omschreef je de intentie van je antwoord, maar, alvorens het op te plakken, moest je het door een van de anderstaligen in hun taal laten vertalen. Zo ontstonden er, soms met handen en voeten, levendige en soms hilarische Nederlands-Tsjechische contacten.

boottochtZaterdag is de groep gastvrij ontvangen bij zowel het Leger des Heils  als bij de Obrechtkerk in Amsterdam. De dag werd besloten met een korte, door de Tsjechische gasten voorbereide vesper. Zondagochtend waren allen aanwezig bij de viering in de Open Poort van Amerpoort. Het gezin Laseur, Jacques Roeleveld, Michal en Dana Konvalinkovi vormden samen met een drummer van Amerpoort een heus combo. Zo werd het een oecumenisch internationaal gebeuren waar ieder van heeft genoten.

Fantastisch, dat zovelen belangeloos hun tijd en energie hebben willen steken in de ontvangst van de twaalf gasten, het geven van een rondleiding of presentatie, het klaarmaken van gerechten, uitstippelen van routes, halen/brengen of begeleiden van gasten, het uitschrijven van vertalingen, de voorbereiding van de thema-avond en de muzikale bijdrages. Een speciaal woord van dank aan een gulle gever, die het mogelijk heeft gemaakt dat gasten en gastgezinnen een rondvaart door de Amsterdamse grachten konden maken. Gastvrijheid ten top!!

Het tegenbezoek volgend jaar staat gepland van 28 april tot en met 2 mei 2016. Het zal voor ds Pavel Janošík de laatste keer zijn dat hij als predikant van de gemeente in Velké Meziříčí Baarnse geloofsgenoten ontvangt, aangezien hij in de zomer van datzelfde jaar naar een andere gemeente vertrekt.

Derde Baarnse Paasjubel

Geplaatst op 5 april 2015

In alle vroegte verzamelden zich ook dit jaar meer dan 150 mensen om op Eerste Paasdag het Pasen toe te zingen. Ongeveer de helft van hen vormde het gelegenheidskoor, dat dit jaar onder leiding stond van Richard Vos, cantor van de Pauluskerk. Even traditioneel was de begeleiding door blazers van Harmonie Crescendo.

Derde Paasjubel 1

In een korte toespraak haalde de voorzitter van de Raad van Kerken – Baarn, ds. René van den Beld, herinneringen op aan de bevrijding, dit jaar 70 jaar geleden. “Wat een voorrecht het is om vrij te zijn, zien we pas goed als we naar journaalbeelden kijken. Mensen lopen met vlaggen rond waar agressie en geweld mee  gepaard gaat. Het is een voorrecht om hier zo in alle politieke vrijheid op de Brink van Baarn te staan.”

Derde Paasjubel vdBeld

“We kunnen Pasen niet denken zonder Goede Vrijdag. De Matteüs Passion, de Johannes Passion, meer dan 3 miljoen kijkers keken naar The Passion. Het lijdensverhaal is breed onder de aandacht gebracht… Voor de Joden is Pasen het feest van de bevrijding. Christenen hebben dat in de weg van Jezus herkend. Vernedering en verhoging. Opstanding. De foute vlaggen worden eens voorgoed gestreken.”

Derde Paasjubel 2

Witte zakdoekjes symboliseerden de witte vlag van de overwinning,

Geloven in Baarn: de Pauluskerk

Geplaatst op 1 april 2015

In de serie ‘Geloven in Baarn’ maakte RTV Baarn dit portret van de Pauluskerk: