Archief / Nieuws

RSS feed for this section

Paasjubel op Eerste Paasdag, 5 april 2015

Geplaatst op 24 februari 2015

Na het succes in 2013 en 2014, organiseert de Raad van Kerken – Baarn dit jaar opnieuw een Paasjubel op de Brink. Ook dit jaar zal een gelegenheidskoor met blazers van Harmonie Crescendo op muzikale wijze het Paasfeest beginnen. In de vorige edities zongen vele tientallen mensen mee in het koor, in de samenzang aangevuld met een hondertal toeschouwers.Zoals alle jaren zullen een deel van het Hallelujah vanHändel en U zij de Glorie gezongen worden. Daarnaast zullen andere liederen met een bekende melodie worden gezongen. Het gelegenheidskoor staat dit jaar onder leiding van Richard Vos, de cantor-organist van de Pauluskerk.De repetities zijn op woensdagavond 1 april 20:15 – 21:15 uur in de Paaskerk en op zaterdagmorgen 4 april  11:00 – 12:00 uur in de Pauluskerk (Herberg van Paulus). Het zou fijn zijn als deelnemers in ieder geval 1x mee kunnen oefenen.
De Paasjubel is op zondagmorgen 5 april  8:30 – 9:00 uur op De Brink.Wilt u meezingen in het koor? Geeft u zich dan voor 25 maart op! U kunt zich ook met uw hele koor of deel daarvan tegelijk aanmelden.

Kent u mensen die graag zingen? Weet u nu al dat u komt luisteren? Zegt het voort!

Deelname is uiteraard kosteloos. Voor bladmuziek wordt gezorgd.

Oecumenelezing: Inclusief leren denken

Geplaatst op 5 februari 2015

K. van der KampOp 29 januari hield ing. ds. Klaas van der Kamp de derde Oecumenelezing. Klaas van de Kamp is de algemeen secretaris van de Raad van Kerken in Nederland. Hij schreef onlangs het boek Raven, over eenheid als waardering van God.

Van der Kamp begon met te zeggen dat we leven in een transitieperiode. Dat voelen we in de hele (wereld)samenleving. Dat voelen we ook in de krimpende kerken. Zoals Abraham wegtrok uit een hem al te vertrouwde omgeving naar totaal onbekend land, zoals Israel in de woestijn wetten kreeg die het voordien in Egypte niet kende, zoals in 70 na Chr. de tempel werd verwoest en joden in de synagogen en leerhuizen hun vierden en bewaarden – zo zijn wij ook op weg naar een onbekende tijd.

Alles voelt aan alsof het tijd is om te herschikken. Voor de kerkelijke oecumene betekent het: inclusief leren denken. Inclusief denken betekent: wie je denkt er buiten te kunnen houden, hoort erbij. Iemands geluk wordt niet verkregen zonder de gunnende houding van de ander of de andere groep. Voor kerken betekent dit bijvoorbeeld te erkennen dat veel maatschappelijke ontwikkelingen die het geluk van mensen bepalen juist buiten de kerk tot stand zijn gekomen. Denk aan: de grondwet, de afschaffing van de slavernij, het kinderwetje van Van Houten, de positie van de vrouw, enzovoorts, enzovoorts.

Erkennen van mondigheid
Inclusief denken leert de mondigheid van de mens ook als een beweging van Gods liefde voor de mens te zien. Vanuit het inclusieve denken over de mondige mensen kan de kerk leren dat presentie in de samenleving haar belangrijkste opdracht is. Present zijn, juist vanuit de eigen kracht als kerk. Help mensen tijdens vreugdevolle en droevige gebeurtenissen. Hoe geweldig is het bijvoorbeeld als er na je verhuizing iemand naar je toekomt die je de weg wijst.

De kerk moet zich herpositioneren te midden van een zeer sterk veranderde samenleving. Het is Van der Kamp opgevallen dat de samenkomsten direct na de dramatische gebeurtenis met Charley Hebdo door burgemeesters werden geïnitieerd. Dus niet door dominees, pastoors of Raden van Kerken. Toen de huidige paus nog bisschop George Bergoglio in Argentinië was, schreef hij: “Ik pleit voor een cultuur van ontmoeten zonder voorwaarden vooraf.” Dat is een exponent van inclusief denken en van terloopse eenheid met anderen ervaren.

Een gezamenlijk cadeau
Tot slot stelde Van der Kamp de vraag: “Wat voegen kerken toe, naast erkenning van de genoemde positieve maatschappelijke ontwikkelingen?” Dat is de lofprijzing van God: het samen God eren. God die altijd hoger is dan mensen, kan veel verlangen van een mens binnen godsdienstige structuren, maar de mens beleeft pas eenheid als hij met anderen Gods lof zingt. Die ervaring bieden maatschappelijke instituties niet. Dat is typisch des kerks en wordt ook door mensen herkend en misschien wel verwacht.

Raad van Kerken – Baarn ook op twitter

Geplaatst op 17 januari 2015

De Raad van Kerken – Baarn is sinds vandaag ook te volgen op twitter: @rvkbaarn

Speciaal voor Café Pensée bezoekers: Filosofie van Martin Buber

Geplaatst op 10 januari 2015

IVolksuniversiteitn aansluiting op Café Pensée van 12 december heeft de Volksuniversiteit Baarn het volgende aanbod. Speciaal voor Café Pensée bezoekers wordt er door Ria den Dikken een verkorte cursus “Filosofie van Martin Buber” gegeven. De cursus, die bestaat uit drie bijeenkomsten, is opgezet als verdieping op de lezing van 12 december.

Het filosofische denken van Buber is beïnvloed door zijn Chassidisme. Uiteraard kunnen we onze nieuwsgierigheid naar het Chassidisme niet bedwingen. Daarna bestuderen we zijn hoofdwerk ‘Ik en Jij’ over de werkelijke ontmoeting tussen jou en mij. Vervolgens onderzoeken we middels geselecteerde teksten in een syllabus de doorwerking van zijn dialogische principe in zijn denken over Het probleem van de mens, Twee wijzen van geloven, Voordrachten over opvoeding en Paden in Utopia.

BuberOver de cursus:
Data: 5 februari, 19 februari en 12 maart 2015
Tijd:
10:00-12:00 uur
Locatie:
De Speeldoos, Rembrandtlaan 35, Baarn
Prijs: € 48,00, exclusief syllabus van €6,00

Inschrijven kan via dit inschrijfformulier. Er kunnen maximaal 15 personen aan de cursus deelnemen.