U bevindt zich hier::Home>Over ons>Veertigdagencommissie: vastenmaaltijden

Veertigdagen-commissie: vastenmaaltijden

De Bisschoppelijke Vastenactie werd in 1961 op initiatief van Kardinaal Alfrink opgericht als nieuwe invulling van de oude vastenwet. Door de jaren heen heeft Vastenactie zich binnen de Roomskatholieke Kerk als bijzonder waardevolle campagne ontwikkeld. Sinds 2000 voerde Cordaid de jaarlijkse Vastenactie-campagne uit in opdracht van de Stichting Bisschoppelijke Vastenactie.

Het initiatief voor de vorming van de interkerkelijke Veertigdagen-commissie in Baarn werd in 2000 genomen door ds. Inger de Jong van de Pauluskerk en Jan Moonen van de Maria Koningin Geloofsgemeenschap. Ze brachten samen tijdens de Ramadan een bezoek aan de Moskee in Baarn, en wisselden tijdens de ontmoeting ervaringen uit over de verschillende rijke tradities bij Moslims tijdens de Ramadan, en bij de Rooms-Katholieken tijdens de vastentijd voor Pasen. Ds. Inger de Jong kende het fenomeen vastenmaaltijd vanuit haar vorige gemeente in Huizen. Binnen de Pauluskerkgemeente organiseerde haar voorgangster, ds. Annemieke Parmentier ook een aantal jaren dergelijke bijeenkomsten.

Onder de vlag van de Raad van Kerken – Baarn werd in het jaar 2000 de Veertigdagen-commissie opgericht die de interkerkelijke Vastenactie Campagne in Baarn coördineerde.

In Brandpunt bij de Paaskerk aan de Oude Utrechtseweg zijn jarenlang gedurende de veertigdagentijd voor Pasen vastenactie-maaltijden gehouden. Daaraan namen mensen deel vanuit de verschillende kerken. Het geld dat uitgespaard werd door aan deze sobere maaltijd deel te nemen, in plaats van een warme maaltijd thuis, werd ingezameld voor het in dat jaar centraal gestelde project. Aanvankelijk wist men ook een paar basisscholen er bij te betrekken; deze namen door de jaren heen afwisselend deel aan de Vastenactie. In het educatieve materiaal staat elk jaar een bepaald continent met een project centraal en de leerlingen worden gestimuleerd om via allerlei activiteiten fondsen te werven. De ervaring leerde dat het educatieve materiaal uit de Rooms-Katholieke achterban het meest op prijs werd gesteld door de leerkrachten en de leerlingen van de basisscholen. Na een paar jaar werd het besluit genomen om standaard aan te sluiten bij de R.K. Vastenactie Campagne. In 2013 deden de vier P.C. Basisscholen opnieuw enthousiast mee.

Na de sluiting van Brandpunt in het najaar van 2019 kon voor de maaltijden in 2020 éénmalig uitgeweken worden naar Lokaal-O. Echter vanwege corona is het bij slechts twee bijeenkomsten gebleven, waarna de maatschappij “op slot” ging. In 2021 was er nog geen sprake van dat er Vastenmaaltijden konden worden georganiseerd. Vanaf 2022 zijn de leden van de Veertigdagen-commissie zoekend naar nieuwe vormen om betekenis te geven aan de Veertigdagen/Vastentijd

Dat resulteerde in een Lunchprogramma in de Paaskerk, met muziek en een video-presentatie. In 2023 is een Vastenlunch georganiseerd in Lokaal-O, met o.a. een boekenmarkt.

Op dit moment bestaat de Veertigdagencommissie uit de leden: Karin Beukeboom en Jeannette Verburg van de Maria Koninginkerk en Gerrie de Graaf van het Leger des Heils.