U bevindt zich hier::Home>Over ons>Veertigdagencommissie: vastenmaaltijden

Veertigdagencommissie: vastenmaaltijden

De Bisschoppelijke Vastenaktie werd in 1961 op initiatief van Kardinaal Alfrink opgericht als nieuwe invulling van de oude vastenwet. Door de jaren heen heeft Vastenaktie zich binnen de Roomskatholieke Kerk als bijzonder waardevolle campagne ontwikkeld. Sinds 2000 voerde Cordaid de jaarlijkse Vastenaktie-campagne uit in opdracht van de Stichting Bisschoppelijke Vastenaktie.

Het initiatief voor de vorming van de interkerkelijke veertigdagen-commissie in Baarn werd in 2000 genomen door ds. Inger de Jong van de Pauluskerk en Jan Moonen van de Maria Koningin Geloofsgemeenschap. Ze brachten samen tijdens de Ramadan een bezoek aan de Moskee in Baarn, en wisselden tijdens de ontmoeting ervaringen uit over de verschillende rijke tradities bij Moslims tijdens de Ramadan en rooms-katholieken tijdens de vastentijd voor Pasen. Ds. Inger de Jong kende het fenomeen vastenmaaltijd vanuit haar vorige gemeente in Huizen. Binnen de Pauluskerkgemeente organiseerde haar voorganster, ds. Annemieke Parmentier ook een aantal jaren dergelijke bijeenkomsten.

Onder de vlag van de Raad van Kerken – Baarn werd in het jaar 2000 werd de veertigdagencommissie opgericht die de interkerkelijke Vastenaktie Campagne in Baarn coördineerde.

In Brandpunt worden jaarlijks vastenaktie-maaltijden gehouden. Daaraan nemen mensen deel vanuit de verschillende kerken. Het geld dat uitgespaard werd door aan deze sobere maaltijd deel te nemen, in plaats van een warme maaltijd thuis, werd ingezameld voor het centraal gestelde project. Rikie van de Werf wist een paar basisscholen er ook bij te betrekken; deze namen door de jaren heen afwisselend deel aan de Vastenaktie. In het educatieve materiaal staat elk jaar een bepaald continent met een project centraal en de leerlingen wordt gestimuleerd om via allerlei activiteiten fondsen te werven. De ervaring leerde dat het educatieve materiaal uit de roomskatholieke achterban het meest op prijs werd gesteld door de leerkrachten en de leerlingen van de basisscholen. Na een paar jaar werd het besluit genomen om standaard aan te sluiten bij de R. K. Vastenaktie Campagne. In 2013 deden de vier P.C. Basisscholen opnieuw enthousiast mee.

Op dit moment bestaat de Veertigdagencommissie uit vier leden: Geertje Bakker van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB, Gerry Olthoff, Karin Beukeboom en Jeannette Verburg van de Maria Koninginkerk, Johan en Erna Kruger van de Paaskerk en Gerry de Graaf van het Leger des Heils.