U bevindt zich hier::Home>Over ons>Wat doet de Raad van Kerken – Baarn?

Wat doet de Raad van Kerken – Baarn?

De Raad van Kerken – Baarn maakt deel uit van de wereldwijde oecumene van christelijke kerken. Samen vormen de kerken en geloofsgemeenschappen een eenheid in verscheidenheid vanuit dezelfde christelijke bron: de Bijbel. Zij geven ieder op hun eigen wijze inhoud aan het kerk-zijn en aan de bijbelse boodschap. Lees daarover meer op de pagina Kerken.

De Raad van Kerken – Baarn organiseert, vaak ook met medewerking van derden:

Daarnaast vallen diverse activiteiten onder auspiciën van de Raad van Kerken – Baarn:

  • kringen of lezingen die vanuit het Convent van Pastores worden aangeboden
  • het rondbrengen van kerstattenties namens de gezamenlijke kerken in Baarn,
  • SAM², voor mensen die al of niet tijdelijk extra ondersteuning behoeven
  • de open Pauluskerk

Tenslotte is de Raad van Kerken – Baarn door één of meer leden vertegenwoordigd bij onder meer:

  • overleg met gemeente Baarn over het Crisisbeheersingsplan,
  • de programmaraad van RTV Baarn, de lokale omroep

Er zijn in Baarn ook kerken en geloofsgemeenschappen die niet bij de Raad van Kerken zijn aangesloten. Informatie van hen staat niet op deze site, wel staan hun namen en adressen vermeld in de Gemeentegids van Baarn.