U bevindt zich hier::Home>Over ons>Wat is oecumene?

Wat is oecumene?

Oecumene is een woord dat zijn wortels vindt in het kerstevangelie van Lucas 2: “Er ging een bevel uit van keizer Augustus dat de oecumene [Grieks woord voor de gehele bewoonde wereld] moest worden ingeschreven.” Voor keizer Augustus was het om de eenheid van keizerrijk in kaart te brengen.

In de Kerk is heeft het woord oecumene de betekenis gekregen van eenheid tussen alle christenen. Het is een zoektocht binnen de kerken om de beschamende verdeeldheid tussen de christelijke kerken te helpen opheffen. Hiertoe kunnen, kortweg, twee teksten uit de Bijbel als dragende gedachte worden aangevoerd.
Allereerst dat God Eén is, het zogeheten Sjema van Israel: “Hoor Israel, de Heer onze God is één” (Deuteronomium 6:5).
De andere dragende tekst komt uit de mond van Jezus in een gebed tot hen zijn hemelse Vader: “ … en laat hen één zijn zoals wij…” (Johannes 17:11).

Sinds haar prille bestaan werkt er in de kerk de geloofsvisie op eenheid door. Praktisch uit zich dat, vooral in de 20e eeuw, in samenwerking tussen christenen in bijvoorbeeld: de Wereldraad van Kerken, Pauselijke Commissies voor Eenheid, in nationale en lokale Raden van kerken.
In Nederland zijn er 300 lokale Raden van kerken, waarvan de Raad van Kerken – Baarn er een is. Het is een platform dat zich inzet voor verbinding tussen kerken en geloofsgemeenschappen die de gedachte van de eenheid over en weer herkennen en tot praktische uitvoering willen brengen ten dienste van de kerk(en) zelf en (dorps)samenleving in Baarn.